Stiftelsen Faxsen

Faxsen Nytt nr. 6/2016

Faxsen_edited-2«Faxsen» klar for lofottur:

Etter at «Faxsen» kom tilbake fra Rognan på onsdag har det vært hektisk aktivitet ombord for å få båten klar til lofotturen, med avgang 30. mars.  Bare detaljer gjenstår, og med litt innsats tirsdag over påske skal båten være klar for seilas.

 Dugnadsinnsats det står respekt av:

Vi i Stiftelsen Faxsen er mer enn fornøyd med dugnadsinnsatsen i forbindelse med jobbinga på Rognan, og etter at vi kom til kai Bodø på onsdag. 16 personer deltok en eller flere ganger på Rognan.

Ved kai Bodø har 10 personer stilt opp for å få båten klar til lofottur. Et forsiktig anslag viser ca. 350 dugnadstimer. Med en timepris pr. dugnadstime på kr. 200,- kan vi trygt prise dugnadsinnsatsen til kr. 70.000,- i forbindelse med verkstedoppholdet på Rognan. Takk skal dåkk ha!

 Omtale av «Faxsen» i neste nummer av KYSTEN:

I neste nummer av tidsskriftet KYSTEN kommer det en liten reportasje og noen bilder om jubilanten.

Foredrag om «Faxsen» på landsstvnet:

Vi i Stiftelsen Faxsen er bedt om å forberede et foredrag om «Faxsen» til landsstevnet. I den forbindelse har et par av oss vært i Mosjøen for å samle stoff og bilder fra der det hele startet – hos Nils Skandfers båtbyggeri i Kulstadsjøen.  I Vefsn Museums fotosamling fant vi bl.a. flere interessante bilder fra livet på båtbyggeriet og båter som ble bygd der.

Forhåndsvarsel om kystlagsturer i 2016:

Foruten den tradisjonelle lofotturen som starter onsdag over påske planlegger vi følgende kystlagsturer med «Faxsen» sesongen 2016:

  • Tur til Mosjøen 4. – 8. mai som en del av jubileumsmarkeringen. Turen er fullbooket og venteliste opprettet. Informasjon om turen sendes de påmeldte innen utgangen av mars.
  • Tur til Lundefestivalen på Røst 24. – 26. juni som en del av jubileumsmarkeringen. Ennå god plass om bord, men nøl ikke med å meld deg på dersom du er interessert.
  • Tur fra Trondheim og hjem etter gjennomført pilegrimstur. Avgang fra Trondheim 29. juli, ankomst Bodø 2. august. Nøl ikke med å meld deg på dersom du er interessert. Forbehold om at vi kommer til å sette et minimumsantall for turen for at den gjennomføres.
  • Tur til Foldvikmarkedet 18. – 21. august som en del av jubileumsmarkeringen.
  • Tur til Trebåtdagan på Rognan 25. – 28. august.

Med ønske om ei flott påske til oss alle!

Faxsen Nytt nr. 5/2016

«Faxsen» snart hjemme igjen:

Lørdag kveld ble «Faxsen» sjøsatt etter nesten 2 måneder på slip. Nå gjenstår rigging og litt «finpuss» her og der. Går alt etter planen vil vår stolte 100 åring igjen være ved kai i Bodø onsdag 16. mars. «Faxsen» er nå nypusset fra mastertopp til stråkjøl og klar for en hektisk jubileumssesong.

 

Hele skroget er slipt ned, både over og under vann, og deretter behandlet etter alle kunstens regler. Rekker og rorhus er malt. Mastrene og bommene oljet. Dieseltankene er reingjort og inspisert. Christer Valstad i Saltdal Verft A/S har gjort diverse småreparasjoner om bord, i tillegg til å skifte stråkjøl under hele båten. Skipskontrollen har gjort sine kontroller og merknader er rettet opp.

Vi oppfordrer venner av «Faxsen» til å ta en tur på kaia når den kommer til byen på onsdag. Litt mer presist tidspunkt kommer etter hvert. Vi i stiftelsen kan ikke love kake når vi kommer, men vi byr gjerne på en kaffekopp til dere som legger turen nedom kaia.

Når båten kommer til byen ligger det en betydelig utfordring i å få den klar til lofottur og VM i skreifiske. Lofotturen skal etter planen starte 30. mars, så det er ikke mer en tid av veien for å bli ferdig. Hovedutfordringen blir mer eller mindre rundvask av hele båten under dekke.

 Første økt satser vi på å ta allerede torsdag 17. mars, fra kl. 18.00 og utover kvelden.

Tilskudd fra Riksantikvaren:

Etter søknad har Riksantikvaren gitt Stiftelsen Faxsen et tilskudd på inntil kr. 272.000,- til dekning av kostnader i forbindelse med noen av arbeidene som er gjort på Rognan. Opprinnelig søknad var på kr. 422.000,-, men vi i Stiftelsen er likevel godt fornøyd med tildelingen.

I begrunnelsen for tilskuddet fra Riksantikvaren heter det bl.a. «Båten er drevet av Stiftelsen Faxsen med kultur- og kunnskapsformidling som overordnet mål. For å bidra til denne aktiviteten gir Riksantikvaren i 2016 tilskudd til utbedring og vedlikehold til nærmere spesifiserte oppgaver»

Det stilles strenge krav til hvordan arbeidet skal utføres og dokumenteres.

I tillegg til «Faxsen» får 5 andre båter tilskudd fra Riksantikvaren for 2016. Samlet tildelingssum for de 6 båtene fra Nordland er på neste 7 millioner kroner.

Forhåndsvarsel om boknafiskaften på Nyholmen:

Under forutsetting at det blir fisk å få på lofotturen inviterer motorgruppa i kystlaget og Stiftelsen Faxsen på boknafisk med tradisjonelt tilbehør på Rødbrygga lørdag 30. april, kl. 19.00. Maritimt sosialt lag utover kveld, ispedd en dose med informasjon og oppdatering om arbeidet med landsstevnet 2016 som nærmer seg med stormskritt.

Mer informasjon om opplegget, pris og påmelding kommer etter lofotturen.

Velkommen til innsats for vår 100 år gamle stolthet!

Faxsen Nytt nr. 4/2016

«Faxsen» på Rognan:
Arbeidet ombord på «Faxsen» fortsetter. Christer er godt i gang med sine oppgaver. Denne uka starter han arbeidet med å skifte stråkjøl under hele båten.

Dugnadsaktiviteten går parallelt med arbeidet til Christer. Skroget overvanns er behandlet med flere strøk FerroBet og ferdigbehandlet med Clipper I. Mastene og bommene er ferdig behandlet og det meste av styrhuset likeså. Hvitrekkene er malt og plattene på hekket smurt. Så jeg er i grunn godt fornøyd med dugnadsinnsatsen så langt. Av større arbeidsoppgaver som skal gjøres på dugnad framover nevner jeg: Behandle skroget med 2 strøk Clipper II. Få på plass roret igjen. Kontroll/stifting av lys på redningsvester/drakter. I tillegg kommer mange små, men viktige detaljer for at båten skal framstå som velpusset når det forlater Rognan.

Onsdag 24. februar drar i alle fall et par mann innover for å jobbe. Legger også til rette for dugnad lørdag 27. februar og håper det passer for flere å være med da.

Gi tilbakemelding til post@faxsen.no eller ring meg på mobil 481 08465 om du har muligheter for å ta et tak!

«Faxsen» 100 år – vi trenger flere frivillige som kan ta et tak:
I forbindelse med markeringen av «Faxsen»s 100 år jubileums trenger vi flere frivillige som kan ta et tak ved de ulike arrangementene. Pr. dato mangler vi frivillige til følgende arrangementer:

Fredag 20. mai (Bodø bys 200 års markering):
• En som tar ansvar for å forberede og gjennomføre «Barn tegner Faxsen» fra kl. 12.00 til 15.00
• Et antall hjelpere som kan stille om bord i forbindelse med gjennomføringen av opplegget
Under LS 2016:
• En som tar ansvar for å forberede og gjennomføre av «Barn bygger Faxsen» fredag 15. juli fra kl. 10.00 til 12.00. Samme opplegget gjentas kanskje søndag (ikke avklart ennå).
• Et antall hjelpere som kan stille om bord i forbindelse med gjennomføringen av opplegget
• Nattevakt ombord hver natt under LS 2016 fordi båten skal brukes som overnatting for 4H
• Godt med folk til selve jubileumsmarkeringen lørdag 16. juli fra kl. 10.00 – 12.00
• Nødvending sikkerhetsbemanning for turer under LS 2016.
Sende en e-post til post@faxen.no dersom du kan tenke deg å ta et tak i forbindelse med jubileumsmarkeringen.

Velkommen til innsats for vår 100 år gamle stolthet!

Faxsen Nytt nr. 3/2016

Foto: Svein Oddvar Hobbelstad

«Faxsen» 100 år – arbeidsmøte mandag 15. februar kl.18.00
Vi viser til info i FaxsenNytt nr. 2/2016 om planene for «Faxsen»s jubileumsmarkering under LS 2016 og minner om at Stiftelsen Faxsen inviterer til et arbeidsmøte for å jobbe med 100 år jubileet mandag 15. februar, kl. 18.00, på Rødbrygga på Nyholmen.

Lofotturen:
Vi viser til info i FaxsenNytt nr. 2/2016. Interessen for årets lofottur er stor og båten er pr. dato fullbooket. Venteliste er opprettet og ved eventuelle forfall vil de som står på ventelisten bli prioritert. Dersom du ønsker å stå på venteliste sender du en e-post til post@faxsen.no

Faxsen på Rognan:
Arbeidet ombord på «Faxsen» er nå kommet godt i gang. Christer Valstad i Saltdal Verft A/S har slipt ned skroget. Han er også i gang med diverse reparasjonsarbeider på styrehus og dekk. Aksetrekk i forbindelse med Skipskontrollens 5 års klassing er gjennomført.

Lørdag 13.februar blir det dugnad ombord. Mastene skal rengjøres og smøres, skroget overvanns behandles med Ferrobet – for å nevne noen av de mange små og store arbeidsoppgavene som skal gjøres på dugnad framover.

For å komme i havn med alt som skal gjøres på dugnad satser vi på å legge til rette for dugnad også neste lørdag (20. februar). Målet med dugnadsinnsatsen er at mest mulig av utvendig vedlikehold på båten skal ferdigstilles under oppholdet i hall på Rognan. Gi tilbakemelding til post@faxsen.no som du har muligheter for å ta et tak!

Sommertur fra Trondheim til Bodø:
Vi er nå enig med Sør Hålogaland Bispedømmekontor om en pilegrimstur fra Bodø til Trondheim. Avgang fra Bodø 20. juli, med ankomst Trondheim 28. juli. Under forutsetning av at den planlagte pilegrimsturen blir en realitet så kan vi ønske velkommen til sommertur fra Trondheim til Bodø. Vi jobber ut fra følgende foreløpige seilingsplan for turen.

Avgang fra Trondheim fredag 29. juli, kl. 10.00, etter bl.a. nattoget fra Bodø. Fredag kveld tilbringer i vakre Lysøysundet, et sted hvor det årlig arrangeres kystkulturdager. Her blir det muligheter for et pubbesøk og kanskje en svingom for dem som ønsker det. Lørdag fortsetter turen videre mot Rørvik, der vi ligger over til søndag. Fra Rørvik settes kursen mot Brønnøysund og soft-is på TD-kiosken. Etter et stopp i Brønnøysund går ferden videre nordover. Kanskje blir dagen avsluttet i Skålvær, Skogsholmen, Brasøy eller Sandnessjøen. Mandag fortsetter vi mot enten Selsøyvik Gamle Handelssted eller Klokkergården på Rødøya. Tirsdag går ferden stake veien mot Bodø, der vi bør være ved kai ca. kl. 16.30.

Turen arrangeres som en kystlagstur der medlemmer av Kystlaget Salta/Forbundet KYSTEN prioriteres. Vi har fastsatt følgende priser for turen: Medlemmer: kr 350,- pr. døgn. Ikke medlemmer: kr 525,- pr. døgn. Nødvendig mannskap betaler kun for maten.

Interesserte kan allerede nå melde seg på til post@faxsen.no

Faxsen Nytt nr. 2/2016

Rita Jakobsen

«Faxsen» 100 år – jubileumsmarkering under landsstevnet i juli:

I forkant av landsstevnet, onsdag 13. juli, markere vi 100 års jubileet for «Faxsen» ved kai på Bliksvær. Åpen båt, kaffe og kake mellom kl. 12.00 og kl. 15.00. I løpet av ettermiddag og kveld ventes båter fra nord og sør som skal på landsstevnet til Bliksvær. Derfor blir det pubkveld på Heimbrygga i regi av Stiftelsen Faxsen. Torsdag 14. juli leder «Faxsen» an konvoien fra Bliksvær og inn til Bodø. Fredag 15. juli markeres jubileet med «Faxsen»s barnebursdag og på lørdag 16. juli skal vi ha stor jubileumsmarkering. Det blir også avviklet et seminar om «Faxsen» og båtens historie.

Alt dette kommer ikke «rekende på ei fjøl», men må forberedes godt. Vi er ute etter folk som kan tenke seg å bli med på å forberede og gjennomføre 100 års jubileet til «Faxsen» under landsstevnet.

Stiftelsen Faxsen inviterer derfor til et arbeidsmøte for å jobbe med 100 år jubileet mandag 15. februar, kl. 18.00, på Rødbrygga på Nyholmen.

 Bli med på Lofottur:

Årets lofottur starter fra Bodø onsdag 30. mars, kl. 10.00. Om været er fint og fisken biter går vi hjem igjen utpå søndag 3. april. Hvis ikke blir det heimfaring i løpet av mandag 4. april. Fredag 1. april og lørdag 2. april går vi ut fra Svolvær med deltakere på årets VM i skreifiske.  Torsdag, søndag og eventuelt mandag går vi ut for å fiske til eget bruk. Muligheter for å tilslutte seg under veis, ved f.eks. å ta hurtigbåten til Svolvær på fredag kveld.

Turen arrangeres som en kystlagstur der medlemmer av Kystlaget Salta/Forbundet KYSTEN prioriteres. Vi har fastsatt følgende priser for turen: Medlemmer: kr 350,- pr. døgn. Ikke medlemmer: kr 525,- pr. døgn. Nødvendig mannskap betaler kun for maten. Fortløpende påmelding til: post@faxsen.no

 Faxsen på Rognan – dugnader framover:

Vi viser til tidligere informasjon om at «Faxsen» nå er kommet i hall på Rognan og at vi trenger folk til dugnader framover. Etter planen avvikles første dugnad ombord på «Faxsen» denne helga (23. og 24. januar). Da drar 5 personer innover for å jobbe på båten lørdag og søndag.

Usikkert om det blir dugnad ombord neste helg (29. og 30. januar), men de tre påfølgende helgene blir det lagt til rette for dugnad både lørdag og søndag.

Parallelt med dugnadsaktiviteten vil Christer Valstad jobbe med diverse vedlikeholdsarbeid i henhold til egen plan, bl.a. råteskade på styrbord side av styrhus. Skipskontrollen skal ha 5 års kontroll, men bl.a. akseltrekk og inspeksjon av ror.

Målet med dugnadsinnsatsen på Rognan er at mest mulig av utvendig vedlikehold på båten skal ferdigstilles under oppholdet i hall på Rognan.

Gi tilbakemelding til post@faxsen.no som du har muligheter for å ta et tak!

Dugnad

slideStyrhus5Mandag ettermiddag kom endelig «Faxsen» inn i sliphallen til Christer Valstad på Rognan. Det betyr at vi kan begynne å tenke på dugnadsaktivitet framover. Heldigvis har den sterke kulden langt på vei nå sluppet taket, og takket være varmlufts-kanoner i hallen holder den en rimelig god temperatur.

Første dugnad blir til helga. Vi satser på å dra innover på lørdag morgen, med avgang fra byen kl. 09.00. Hovedoppgaven denne helga blir å skrape bunnen og fjerne alt løst bunnstoff. En rimelig stor jobb som det hadde vært greit å være 4 – 5 stk. på.De mest innbitte av oss kommer til å bli over til søndag og jobbe på båten da også. For den som kan tenke seg å bli over til søndag ordner vi overnatting i dobbeltrom på Rognan hotell på Stiftelsen Faxsens regning.

Gi tilbakemelding til post@faxsen.no eller ring meg på mobil 481 08465 dersom du har muligheter for å ta et tak i helga, det være seg lørdag eller søndag – eller begge dagene. Gi gjerne beskjed dersom du kan kjøre og om du ønsker overnatting fra lørdag til søndag.

Aha

Faxsen Nytt nr. 1/2016

Foto: Rita Jakobsen

«Faxsen» på Rognan – kulden skaper utfordringer:

Arbeidet på «Blomøy» går nå endelig mot slutten og «Faxsen» rykker med det nærmere en slipsetting i hallen på Rognan. Sprengkulden på indre strøk av Salten den siste tiden, med ned mot minus 25 grader, gir oss en stor utfordring. Selv med 2 frostvakter og varmevifte har temperaturen i maskinrommet krøpet under 0. Så langt har vi heldigvis ikke registrert skader av noen art, men gamle «Faxsen» er ikke vant til slik kulde fra sitt liv på «ytre strøk». Vi håper derfor på at kulden snart i det minste avtar noe. Når det kan bli snakk om slipsetting er umulig å si og dette skaper også utfordringer for oss som skal planlegge og organisere dugnad ombord i forbindelse med slipsettingen.

Prioritet nr. 1 akkurat nå er å sikre båt og maskineri mot skader som følge av frosten, Så får dugnadsaktiviteten komme etter hvert. Det vil uansett være begrenset hva som kan gjøres før gradestokken har krøpet betydelig oppover fra dagens nivå.

Kystlagstur fra Trondheim i slutten av juli ?:

Som nevnt i FaxsenNytt nr 18/2015 så er vi i dialog med Sør Hålogaland Bispedømmekontor om en pilegrimstur fra Bodø til Trondheim, med ankomst Trondheim 28. juli. En beslutning om tur eller ikke blir tatt i løpet av januar.

Dersom det blir pilegrimstur til Trondheim vil vi legge til rette for en kystlagstur fra Trondheim og hjem, med avgang fra Trondheim fredag 29. juli. Vi har ikke begynt å se på opplegget for en slik tur ennå, men dersom dette er noe av interesse for deg så gi oss gjerne en hint i så måte. En slik tur vil anslagsvis ta 4 – 5 dager, avhengig av hvor stramt vi velger å legge opp turen.

Bodø by 200 år – stor bursdagsfest 20. mai:

Som vi alle vet så markerer Bodø by sitt 200 års jubileum med stor bursdagsfest 20. mai. Til uka er representanter fra alle byens jubilanter, inkludert 100 års jubilanten «Faxsen», invitert til et møte for å diskutere hvordan vi alle kan bidra til å gjøre 20. mai til den storslåtte bursdagsfesten byen vår så absolutt fortjener. Fra vår side kan det bli aktuelt med åpen båt med ulike aktiviteter om bord. Mer info om vår deltakelse kommer etter hvert.

Mannskapssituasjon:

I løpet av 2015 gjennomførte 2 stk. sikkerhetsopplæring betalt av stiftelsen (IMO 50 og C&C-kurset). I tillegg gjennomførte 1 person repetisjonskurset for IMO 50. Dette gjør at stiftelsen ved utgangen av året disponerer 17 personer med gyldig sikkerhetsopplæring (IMO 50 og C&C-kurset). I tillegg har 11 personer godkjent C&C-kurs (Passasjer og krisehåndteringskurs).

Målsettingen for 2016 er å tilby 3 stk. full sikkerhetsopplæring betalt av stiftelsen, i tillegg til å tilby 1 person repetisjonskurset for IMO 50. Vi har alt gitt klarsignal til at en person kan gjennomføre sikkerhetsopplæringen i løpet av mars. Stiftelsens totale økonomi vil være avgjørende for om vi kan sende ytterligere 2 personer på full sikkerhetsopplæring betalt av Stiftelsen Faxsen i løpet av 2016.

Gamle og nye entusiaster ønsker velkommen ombord!

Faxsen Nytt nr. 19/2015

IMG_6853-jul

Med et bilde fra sommerens «signingsferd» til Forbundet KYSTENs landsstevne i Sandefjord ønsker vi i Stiftelsen Faxsen å takker alle som har bidratt til å ta vare på et av landes best bevarte fiskefartøy gjennom året som snart er omme. Takk til mannskap og medseiler for mange trivelige stunder.

 I 2016 er som kjent «Faxsen» 100 år. Dette skal selvfølgelig markeres med ulike aktiviteter i året som kommer. I tillegg skal kystlaget Salta stå som arrangør av Landsstevnet 2016. Der skal jubilanten markeres med aktiviteter for både små og store.

 Vi ser fram til en spennende 2016-sesong med mange fine opplevelser.

 

Faxsen Nytt nr. 18/2015

slideStyrhus0 Julegaveide?

«Faxsen» blir som kjent 100 år i 2016 og vi har derfor fått produsert t-skjorter og gensere med motiv av «Faxsen». Motivet er tegnet av Monrad Pedersen med tekst «Faxsen 100 år». Alle størrelser fra S til XXL.  Pris: Gensere = kr 250,- pr. stk. T-skjorter = kr 125,- pr. stk.

Kan bestilles på e-post til arne.andreassen@posten.no Utlevere enten på kontoret mitt i Postgården eller i butikken hos Arne E. Neeraas i Storgata.

Kaffe og pepperkaker:

Siden «Faxsen» befinner seg på Rognan blir det vanskelig å invitere på julekaffe ombord i år. Vi har derfor gått sammen med motorgruppa i kystlaget og inviterer på kaffe og pepperkake på Rødbrygga torsdag 17. desember, fra kl. 18.00 og utover.

Motorsamlinga teller nå over 25 motorer. Går alt etter planen blir det nok start på motorgruppas siste restaurerte motor, en FM 4 HK fra 1953. Entusiastene viser gjerne også fram en Sleipner fra 1966 eller en Marna fra 1940 – for å nevne noen.

Stor interesse for jubileumsturene i 2016:

Vi har mottatt flere henvendelser fra interesserte som kan tenke seg å være med på turene både til Mosjøen, Røst og Foldvik. Størst interesse er det foreløpig for turen til Mosjøen.

Vi har også mottatt forespørsler om den tradisjonelle lofotturen, så dette ser lovende ut.

Pilegrimstur sommeren 2016:

Stiftelsen har nå utarbeidet et utkast til en pilegrimstur fra Bodø til Trondheim, med ankomst Trondheim 28. juli.  I løpet av uka skal vi ha et møte med Sør Hålogaland Bispedømmekontor for å diskutere et eventuelt samarbeid om en slik tur.

2015 – en elendig chartersesong:

Etter å ha oppsummert årets chartersesong må vi dessverre konkludere med at den ble bare ca. 40 % av en normalsesong.  Spesielt siste del av mai og første del av juni var elendig. Det dårlige været i denne perioden førte til flere kanseleringer, både fra oss og fra kunde.

«Faxsen» på Rognan:

Arbeidet på «Blomøy» har tatt lenger tid enn forventet og derfor ligger «Faxsen» fortsatt ved kai på Rognan. Så snart «Blomøy» er ferdig skal «Faxsen» slipsettes i hallen. Det planlagte vedlikeholds-arbeidet vil nok ikke komme i gang før på nyåret. Mer info kommer så snart vi vet noe mer.

Med ønske om ei fin adventstid!

Faxsen Nytt nr. 17/2015

slideFaxsenogbryggapaBliksvaer20100 års jubileet til «Faxsen»:

«Faxsen» blir som kjent 100 år i 2016, noe som selvfølgelig skal markeres. Hovedmarkeringen blir under LS 2016, men vi planlegger også andre jubileumsaktivteter.

«Faxsen» ble bygd ved Nils Skandfers båtbyggeri i Kulstadsjøen ved Mosjøen. Selv om alle spor etter båtbyggeriet er borte synes vi det er naturlig å starte jubileumsåret med en tur til Mosjøen. Turen planlegges som en kystlagstur, 4. – 8. mai. Vi har vært i kontakt med flere aktører i Mosjøen og håper også å invitere båter fra andre kystlag i Salten og Helgeland med på turen.

Dagen før LS 2016 starter (onsdag 13. juli) blir det en jubileumsmarkering på Bliksvær.

Når 100 års jubileet for «Faxsen» skal markeres kommer vi ikke utenom Røst, hvor båten var fast gjest under lofotfiske i flere tiår. Vi har valgt å legge opp til en kystlagstur til Røst i forbindelse med Lundefestivalen, 24. – 26. juni. Lundefestivalen feirer for øvrig 20 års jubileum i 2016.

Som nevnt blir hovedmarkeringen av jubileet under LS 2016, med aktiviteter for både barn og voksne. Lørdag under stevnet, blir det åpen båt, bursdagskake og kaffe.

Siste større markering av jubileet blir kystlagstur til Skandfers fødested, Renså, 17. – 22. august. Her er entusiastene i Astafjord kystlag i ferd med å restaurere ei smie hvor Skandfer bygde sine første båter. Deretter fortsetter vi til Foldvik, hvor vi skal være med på det tradisjonelle Foldvikmarkedet.

Noen flere «drypp» fra Seilingsplanen for 2016:

Tradisjonell lofottur i forbindelse med VM i skreifiske, 2. april, nevnte vi i forrige FaxsenNytt.

Dersom fiske blir bra satser vi på, sammen med motorgruppa i kystlaget, å invitere til boknafiskaften på Rødbrygga siste lørdag i april. I bakhodet hos enkelte lurer en klippfiskaften i oktober, kanskje i kombinasjon med en mimrefest etter LS 2016?

Bodø by feirer 200 års jubileum i 2016. 20. mai er offisiell by-bursdag. «Faxsen» skal selvfølgelig være med på markeringen.

I samarbeid med Sør Hålogaland Bispedømmekontor ser vi på muligheten for en pilegrimstur med «Faxsen» fra Bodø til Trondheim, med ankomst Trondheim 28. juli. Håper å få til et møte med Bispedømmekontoret i nær framtid for å diskutere et eventuelt samarbeid om en slik tur. Dersom det blir pilegrimstur til Trondheim vil vi se på om det er mulig å organisere hjemturen som en kystlagstur.

Første chartertur i 2016 er alt booket. Siden årets chartersesong må kunne kalles under middels håper vi selvfølgelig på en god chartersesong i 2016. Vi oppfordrer derfor alle til å anbefale en tur med «Faxsen» til venner og bekjente.

Velkommen til et spennende jubileumsår!

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn