Stiftelsen Faxsen

1 4 5 6

Faxsen Nytt nr. 3/2014

Siste påminning om turen til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo:
Vi viser til tidligere kunngjøring av tur med “Faxsen” til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo, se www.faxsen.no
Vi har pr. dato ledige plasser på hele turen fra Bodø, via Limfjorden og København, til Oslo. Ennå noen få plasser ledig for overnatting ved kai i Oslo under selve landsstevnet 17. – 20. juli. På heimturen har vi et par ledige plasser på strekningen Oslo (Nærsnes) – Bergen. På strekningen Bergen – Bodø er det ennå god plass for medseilere. Absolutt siste frist for påmelding for kystlagets medlemmer er satt til lørdag 10. mai. Først til mølla prinsippet gjelder fortsatt. Påmelding til turen via www.faxsen.no
Vellykket boknafiskaften og tur til Givær:
I Faxsen Nytt nr. 2/2014 inviterte vi til boknafiskaften på Rødbrygga og kystlagstur til Givær. 21 personer koste seg med boknafisk lørdagskvelden og 16 personer var med på turen til Givær søndag. Alle tilbakemeldingene går ut på at folk var fornøyd både med boknafisken og turen til Givær.
Chartersesongen i gang:
De 2 første charterturene er vel i havn, i tillegg til lofotturen og VM i skreifiske. Fram mot avgang Oslo 27. juni har vi så langt avtalt 4 turer + en del forespørsler om turer. Dersom vi klarer å stille mannskap er det ennå plass til flere turer før vi setter kursen mot sør.

Ny dato for mannskapskurset:
Det planlagte mannskapskurset 23. og 26. april måtte dessverre utsettes. Ny dato er fastsatt til onsdag 11. juni, fra kl. 1730 og utover kvelden. Hele kurset avvikles ombord på “Faxsen”. Fokus på båten, oppgaver og rutiner om bord + praktiske øvelser. (ankring, fortøyning, mann overbord m.m.). Påmelding innen 10. juni til post@faxsen.no
Slipsetting på Rognan er flyttet til 12. mai:
På grunn av mer arbeid enn forventet på en båt som alt står på slipen på Rognan er vår planlagte slipsetting av “Faxsen” forskjøvet en uke. Det betyr at “Faxsen” skal slipsettes mandag 12. mai. Forventet ferdig på slip til 17. mai. Dersom du har anledning til å bidra i forbindelse med slipsettingen gi beskjed til post@faxsen.no Så koordinerer vi transport m.m. direkte med dere som melder dere til tjeneste.

Vedlikeholdsuke ved kai Bodø:
Uke 19 har vi satt av til vedlikehold av “Faxsen” ved kai Bodø. Siden det er snakk om ytre vedlikehold er vi avhengig av godt vær. Arbeidet vil i hovedsak bestå av skraping og maling + diverse småreparasjoner. Mandag til og med torsdag fra kl. 1730 og ut over kvelden. Ta med godt humør og pågangsmot.

Velkommen om bord!

Faxsen Nytt nr. 2/2014

Vi i Stiftelsen Faxsen vil gjerne invitere dere med på våre planlagte aktiviteter fram mot avgang til Oslo, 27. juni.

Boknafisk på Nyholmen lørdag 26. april:

Lørdag 26. april, kl. 19.00, inviterer motorgruppa i kystlaget og Stiftelsen Faxsen på boknafisk med tradisjonelt tilbehør på Rødbrygga på Nyholmen. Maritimt sosialt lag utover kveld. Kaffe og kanskje et kakestykke til dessert inkludert i prisen som er satt til kr.100,- pr. person.  Påmelding innen 24. april til post@faxsen.no

Kystlagstur til Givær søndag 27. april:

Kystlaget har fått en Listermotor i gave. Motoren står i Givær og søndag 27. april inviterer vi derfor kystlagets medlemmer til å være med på tur til Givær for å hente motoren. Avgang fra byen kl.11.00. Turen utover tar ca. 2 ½ time. Muligheter for å se seg om på Givær før vi returnerer til byen ut på ettermiddagen. Fiskestopp på Hamran kan påregnes. Turen er gratis for medlemmer av kystlaget. Maks 30 personer. Påmelding til post@faxsen.no  Værforbehold!

Mannskapskurs 23. og 26. april:

Vi inviterer gammelt og nytt mannskap til mannskapskurs. Kurset er todelt. Teori, med hovedvekt på førstehjelp og rutiner ombord, avvikles onsdag 23. fra kl. 18.00 og utover kvelden. Om ikke annet blir bestemt avvikles kurset på Rødbrygga, Nyholmen. Kurset fortsetter med praksis ombord på “Faxsen” lørdag 26. april fra kl. 10.00 – 14.00. Meld din interesse til post@faxsen.no seinest 22. april.

Dugnader ombord:

På grunn av påsken blir det ikke dugnad ombord mandag 14. og 21. april. Derimot ønsker vi velkommen til dugnad tirsdag 22. april, fra kl. 18.00 og utover kvelden.

Slipsetting:

Etter planen skal “Faxsen” på slip i uke 19. Siden det er slutt i fjæra på BoMek blir årets slipsetting på Rognan. Etter planen skal vi opp tirsdag 6. mai og ut igjen seinest 13. mai. Resten av uke 20 bruker vi til vedlikehold ved kai Bodø. Mer info om opplegget i forbindelse med slipsetting og vedlikehold ved kai Bodø kommer senere.

Tur til/fra Oslo og Forbundet KYSTENs landsstevne:

Vi minner om at 27. juni setter “Faxsen” kursen mot sør, til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo. Turen sørover går via Limfjorden og København og hjemturen går bl.a. innom Risør Trebåtfestival og Sildajazzen i Haugesund. Fortsatt  ledige plasser på de fleste strekningene. Mer info om turen finner du på www.faxsen.no

Velkommen om bord!

Faxsen Nytt nr. 1/2014

Vi i Stiftelsen Faxsen vil gjerne fortelle dere litt om hva som er gjort om bord siden båten gikk i “vinterdvale” i oktober og fram til nå, samt forteller litt om planene framover våren og sommeren.

Mandag fra kl. 18.00 og utover er dugnadskveld ombord på “Faxsen”. En hard kjerne av entusiaster har i hele høst og vinter trofast møtt opp for å vedlikeholde vår stolte skute. I løpet av vinteren er rommet pusset opp. Nye madrasser er innkjøpt og nå mangler vi bare noen som kan ta på seg oppgaven å sy nye gardiner til køyene i rommet. Lugaren har også fått en ansiktsløfting og vi er i ferd med bytte sirkulasjonspumpe slik at vi får varme til radiatorene i rommet. 2 avfuktingsanlegg er montert, et i lugaren og et i maskinrommet.  Diverse oppgraderinger av det elektriske anlegget er gjort. Byssa er vasket og malt fra tak til dørk. Bysseovnen har vært på Nyholmen til service, bl.a. er ny regulator montert. Davitene er tatt til Nyholmen for vedlikehold og Arne Rødsand har tatt på seg jobben med å lage ny lugarsdør.

Dersom det blir temperatur for det så er målet å få tatt full renovering av mellomgangen bak maskin i løpet av april. Rorhuset trenger også vedlikehold, men om vi klarer å få gjort noe her vil avhenge av oppmøte på dugnadskveldene. På grunn av lofotturen vil første “ordinære” dugnadskveld bli mandag 7. april. Første chartertur ble gjennomført 1. mars og tirsdag 25. mars starter den tradisjonelle lofotturen. Ennå ledige plasser på turen, så bare ta kontakt om du har lyst til å være med. Lørdag 29. mars går vi ut med deltakere fra VM- i skreifiske i Svolvær. Mannskapskurs planlegges i løpet av våren og vi satser på slipsetting på Rognan i uke 19. Uke 19 og 20 er avsatt til ytre vedlikehold. Nærmere info om mannskapskurs, slipsetting og plan for ytre vedlikehold kommer vi tilbake til etter hvert. Så langt har vi 8 -10 forespørsler om charter, men ennå er det tidlig. Normal sesong ligger mellom 18 – 25 charterturer. Anbefal gjerne båten for venner og bekjente.  En fisketur med besøk på Bliksvær og servering av selvfanget fisk på Heimbrygga kan absolutt anbefales. 27. juni setter “Faxsen” kursen mot sør, til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo. Turen sørover via Limfjorden og København og hjemturen går bl.a. innom Risør Trebåtfestival og Sildajazzen i Haugesund. Ennå ledige plasser på de fleste strekninger.

Mer info om turen finner du her

 

Velkommen ombord!

 

«Storøy» er solgt

StorøyEtter at tidligere bruksrettighets-haverne i “Storøy” i fjor sa opp sine andeler bestemte styret i Stiftelsen Faxsen, som eier av “Storøy”, å avhende båten. Båten ble i første omgang tilbydd en del kystlag i Nordland, men ingen viste interesse. Et alternativ til salg var å skaffe 3 nye bruksrettshavere, men bare en viste sin interesse. Etter hvert meldte det seg en interessert for å kjøpe båten og aktuelle kjøper besiktiget båten i slutten av oktober. Han bekreftet sin interesse for å overta båten til en pris stiftelsen aksepterte.

Det formelle i forbindelse med salget av “Storøy” er nå ordnet. Skipsskjøte er undertegnet og båten er med det overtatt av kjøpers selskap, Skanse A/S på Nygårdsjøen. “Storøy” vil bli liggende på sin vante plass fram til våren. En epoke er dermed over og vi er glade for at “Storøy” har fått ny eier. Vi føler oss trygge på at ny eier ønsker å ta vare på båten i mange år framover.

 

Julehilsen

NordskotStiftelsen Faxsen ønsker alle venner av vår stolte skute ei riktig og jul og et godt nyttår. Takker samtidig alle som har bidratt som mannskap eller på dugnad gjennom året.

Arbeidet med vedlikeholdet om bord fortsetter mandag 6. januar 2014. Prioriterte oppgaver framover blir å få malt bakre del av rommet og pusset/oljet bordene og benkene til rommet som nå står på Nyholmen. Byssa skal også få en ansiktsløfting før båten er klar for lofottur i slutten av mars.

Velkommen til innsats i 2014.

1 4 5 6
Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn