Faxsen Nytt nr. 18/2016

Jubileumsåret 2016 går mot slutten og vi i Stiftelsen Faxsen benytter anledningen til å takke alle som gjennom året har bidratt til å ta vare på det flytende kulturminnet som «Faxsen» faktisk er. Takk til mannskap og medseiler for mange trivelige stunder.

 I 2017 er det 20 år siden Stiftelsen Faxsen overtok båten. Dette skal selvfølgelig ikke gå upåaktet hen. Men før det venter verkstedopphold på Rognan og tradisjonell lofottur. Sommertur til Forbundet KYSTENs landsstevne i Kristiansund i juli og Trebåtdagan på Rognan i august.

 Med ønske om ei fredfull julefeiring og et godt nytt år!

Faxsen Nytt nr. 17/2016

50hk-largeIngen filminnspilling med «Faxsen»

Viser til Faxsen Nytt nr. 16/2017 om mulig bruk av «Faxsen» i forbindelse med en filminnspilling vinteren/våren 2017. Vi har nå fått tilbakemelding fra Nordisk Film A/S om at det ikke er aktuelt å bruke «Faxsen» i forbindelse med filminnspillingen. De begrunner sin beslutning i at siden filmopptakene er planlagt å skje i Troms er det mer hensiktsmessig å velge et fartøy som har hjemmehavn der.

Landsstevnet 2017  – hotellavtale:

Stevneleder for LS 2017 i Kristiansund anbefaler at de som har planer om å booke hotellrom bruker Quality Grand Hotell. –  https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-kristiansund/

Hvis du bestiller på Quality Grand Hotell, så oppgi koden KYSTEN. Da blir det riktig pris og litt penger til LS 2017, i følge stevneleder.

Lofottur 2017:

Under forutsetning av at vi klarer å skaffe mannskap og ingenting uforutsett skjer med båt og motor vil «Faxsen» også i 2017 bli å finne på havet under VM i skreifiske 25. og 26. mars. Også i 2017 planlegger vi tradisjonell lofottur i tilknytning til VM i skreifiske. Mer info om lofotturen kommer tidlig på nyåret.

«Anne Bro»:

En som med stor sannsynlighet ikke blir å se under vinterens VM i skreifiske er Vågans kystlags stolte skute «Anne Bro», som for tiden befinner på verksted i Blokken.» Det er nå avdekket råteskader i skroget i baugområdet, og i tillegg rundt mastefestet på båten. Men det mest alvorlige er at det er påvist råteskader i bærende bjelker i akterskipets dekksområde» sier styreleder for Anne Bro A/S, Johannes Rørtveit til Lofotposten. Se: http://www.lofotposten.no/skipsverft/vagan/fartoy/avdekket-mer-rateskade-pa-anne-bro/s/5-29-244915

Semidieselkurs:

25. – 27. november var Stiftelsen Faxsen vertskap for Norsk Forening for Fartøyvernets kurs med tema semidieselmotor. 12 deltakere fra hele landet + våre egne maskinister deltok på kurset. Kurset ble delvis arrangert på Nyholmen og delvis ombord på «Faxsen». Kursleder var Tor Skille.

Styret i Stiftelsen Faxsen:

I henhold til vedtektene for Stiftelsen Faxsen ledes stiftelsen av et styre som utpekes av Bodø kommune og kystlaget Salta. Styret består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Stiftelsens styre konstituerer seg selv med leder

Styrets funksjonstid er i henhold til Lov om stiftelser på 4 år og det sittende styrets funksjonstid går ut vinteren 2017.

Velkommen ombord!

Faxsen Nytt nr. 16/2016

Tur til Forbundet KYSTENs landsstevne i Kristiansund:

Under forutsetning av at vi klarer å skaffe mannskap og ingenting uforutsett skjer med båt og motor vil «Faxsen» delta på Forbundet KYSTENs landsstevne i Kristiansund i tiden 20.- 23. juli 2017.

Avgang fra Bodø fredag 14. juli, med retur til Bodø i løpet av fredag 28. juli. Dato for påmelding og fullstendig seilingsplan kommer i slutten av januar 2017.

Pilegrimstur også i 2017:

Vi er i dialog med Bispedømmekontoret om en pilegrimstur Bodø – Trondenes – retur sommeren 2017. Et av målene på turen vil være Harstad søndag 25. juni i forbindelse med festgudstjenesten som skal være på under Festspillene. Under forutsetning av at vi klarer å skaffe mannskap og ingenting uforutsett skjer med båt og motor vil vi gjennomføre en pilegrimstur i siste halvdel av juni 2017. Vi fortsetter dialogen med Bispedømmekontoret og regner med å ha en seilingsplan for turen klar tidlig på nyåret.

Wichmanndeler:

Sommerens motorhavari viste med all mulig tydelighet hvor viktig det er å kontinuerlig  være på utkikk etter motordeler til Wichmann. Takket være gode tips er vi nå «på sporet av» en hel motor, samt diverse motordeler, men ingenting av dette kan vi regne med å få helt gratis. Vi har derfor søkt Riksantikvaren  om midler for 2017 til kjøp av motordeler til Wichmann. Om nødvending må vi bruke av egne midler for å sikre oss disse delene.

Vedlikeholdsplan vinteren 2016/2017

Etter en befaring ombord i slutten av forrige måned har dugnadsansvarlige (Per-Eirik og Arne A) satt opp en oversikt over hva som må gjøres av innvending vedlikehold ombord fram mot sesongstart. Vi nevner bl.a.:

  • Nye køyegardiner før sesongstart
  • «Forheng» mellom køyedelen og resten av rommet
  • Gangen bak maskin skrapes/slipes og males
  • Nedgangen til maskinrommet skrapes/slipes og males
  • Maskinistlugaren trenger vask, puss av flekker i finer + et par strøk  Clipper
  • I kahytten er det en del finer som er vannskadet og så vi vurderer å bytte
  • Nye sitteputer til benk babord side i kahytten

Så fremt været holder seg sånn noenlunde framover så satser vi på dugnad ombord mandag 21. november og mandag 28. november.  Start kl. 18.00.

 Velkommen ombord!

Faxsen Nytt nr. 15/2016

slidecef73983b1264a0bb7936a7255a618072Sesongslutt:

Årets sesong avsluttes med arrangementene ombord i forbindelse med Kulturnatta, fredag 14. oktober. Madrasser og diverse annet er alt tatt til Nyholmen og i løpet av uke 42 vil resten av det som skal på land for vinteren bli tatt på land. Så snart Christer Valstad har ledig kapasitet vil vi gå til Rognan for å skifte 5 – 6 kjølbolter i forskipet, noe som betyr at vi må ta opp dørken i lugaren for å komme til.

Annet vedlikehold ombord kommer vi tilbake til etter hvert.

 Vaffelvakt på Molokroken:

Vi retter en stor takk til dere som meldte dere som vaffelvakter for Stiftelsen Faxsen etter vår oppfordring i FaxsenNytt nr. 14/2016. Fortsatt er det flere søndager framover mot jul som ikke er dekket, så dersom det er noen som tar utfordringen er det bare å gi tilbakemelding til oss på post@faxsen.no  så skal vi videreformidle dette til Heidi og Marit.

Framtidens Nyholmen kystkultursenter:

Styret i Kystlaget Salta ønsker å utforme en langsiktig rammeplan for bygningene som kystlaget disponerer på Nyholmen, og som vil utgjøre ‘Nyholmen Kystkultursenter’.

Stiftelsen Faxsen disponerer i dag 3 etasjen på Lillebrygga + at tyngre motordeler som stempel, sylinder, topper, akslinger m.m. lagres delvis i 1. etasjen på Rødbrygga og delvis i første etasjen på Lillebrygga.

I vår tilbakemelding til kystlaget har vi signalisert at vi forventer at det ikke blir aktuelt at vi må flytte ut av 3. etasjen på Lillebrygga hvor vi har vårt «lager». Tyngre motordeler som stempel, sylinder, topper, akslinger m.m. kan ikke plasseres i 3. etasjen pga. tyngde (og manglende heisanordning på Lillebrygga) og må derfor plasseres på gateplan, som i dag.

Stiftelsen Faxsen har et økende behov for kontorplass og arkivplass Vi har tidligere tatt til orde for et felles kontor for kystlaget og Stiftelsen Faxsen på Nyholmen.. Når en nå skal utforme en rammeplan for Nyholmen Kystkultursenter ber vi om at et slikt forslag blir vurdert på nytt. En kan ikke forvente at en for all framtid kan være sikret kontorplass i hjem eller på arbeidsplasser hos folk som skal stå for driften av Stiftelsen Faxsen og «Faxsen». Fra vår side er også det ønskelig/behov for en låsbar bod, helst i 3 etasjen på Rødbrygga.

VM i skreifiske og litt til:

VM i seifiske 2017 går av stabelen 24. og 25. mars. Vi jobber ut fra at det skal bli tradisjonell lofottur i tilknytning til VM-et. Videre jobber vi med tur til neste års landsstevne i Kristiansund, 20.- 23. juli og vi er så smått begynt å se på muligheten for å sette opp en pilegrimstur også i 2017.

Disse, og andre aktiviteter i 2017, kommer vi tilbake til etter hvert.

Velkommen ombord!

Faxsen Nytt nr. 14/2016

Faxsen_edited-2Vaffelvakt på Molokroken:

Det skal ikke stikkes under en stol at Marit og Heidi, som prøver å skaffe «vaffelvakter» på Molokroken hver søndag, har slitt med å få folk til å stille. Vi i stiftelsen Faxsen er derfor blitt bedt om å prøve å bidra med folk til minst ei vaffelvakt fram til jul. Etter det vi kjenner til er alle søndagene fram til utgangen av oktober fortsatt ledig. Tar noen utfordringen?

Gi i så fall snarlig tilbakemelding til oss på post@faxsen.no gjerne med opplysninger om hvilken søndag som passer. Så skal vi videreformidle dette til Heidi og Marit. Ved behov vil opplæring vil bli gitt.

Tur til Forbundet KYSTENs landsstevne i Kristiansund i 2017:

Uformelt ble det alt under landsstevnet i sommer diskutert om vi ikke burde gå med «Faxsen» til neste års landsstevne i Kristiansund, 20.- 23. juli. Avstand direkte Bodø – Kristiansund er i følge Den norske los på 321 nautiske mil.  Saken ble diskutert på styremøte i stiftelsen sist torsdag der vi konkluderte med at vi er positiv til å jobbe videre med planen om en kystlagstur til Kristiansund i juli 2017.

De første har alt forsøkt på å melde seg på, men det er ikke aktuelt å åpne for påmelding ennå.

Rammen for en slik tur kan være avgang fra Bodø fredag 14. juli, ankomst Kristiansund i løpet av torsdag 20. juli. Retur etter endt stevne, men et mål om å være tilbake i Bodø seinest lørdag 29. juli.

Etter det vi kjenner til er det flere båter fra Saltenregionen som vurderer tur til Kristiansund og vi håper det kan det være mulig for «samseiling».  Mer info om turen kommer etter hvert.

Deltakelse på NFFs årsmøte i Stavanger, 21. – 23. oktober:

Årsmøtet i Norsk Forening for Fartøyvern (NFF), der «Faxsen» er medlem, skal i år arrangeres i Stavanger.

Årsmøtet i NFF er en viktig arena for utveksling av informasjon og erfaring innen fartøyvern. Styret prioriterer derfor å delta med 2 personer.

Sesongslutt:

Årets sesong avsluttes med deltakelse i Kulturnatta, 14. oktober. Etter det må båten ryddes og det som skal på land må tas på land. I år må vi prøve å få til en tildekking med presenning mot været på styrbord side.  En del planlagt vedlikehold kommer vi tilbake til etter hvert.

Kanskje blir det pilegrimstur også i 2017:

Vi i stiftelsen har alt fått en uformell henvendelse om ny pilegrimstur neste år. Vi har alt gjort oss noen tanker om en tur fra Bodø, via Røst, Lofoten og Vesterålen til Trondenes og retur. Stiftelsen er positiv til en pilegrimstur fra Bodø til Trondenes og tilbake igjen, og holder en uformell dialog med folka på bispedømmekontoret om saken.

Velkommen til innsats for vår stolte skute!

Faxsen Nytt nr. 13/2016

På RødøyaVel gjennomført Trondheimstur:

Tirsdag kveld klappet «Faxsen» til kai i Bodø etter pilegrimstur til Trondheim og kystlagstur hjem. Wichmann var i godlaget og den 2 uker lange turen gikk greit på alle måter. Vi var innom 18 steder, hvorav 3 var steder vi aldri tidligere har vært med «Faxsen». Spesielt Selsøyvik og Skålvær er steder som absolutt er verdt et besøk også en annen gang, f.eks. dersom det blir tur til Forbundet KYSTENs landsstevne i Kristiansund neste sommer.

Over alt der vi var innom kom det folk på kaia for å se på vår stolte skute. Godordene var mange og nostalgifaktoren høy enkelte steder. Sånt gjør oss stolte over å kunne vise fram det flytende kulturminne som «Faxsen» faktisk er. Ut fra tilbakemeldingene, fra både pilgrimene og kystlagsmedlemmene, må turen kunne karakteriseres som vellykket. Vi i stiftelsen har alt fått en uformell henvendelse om ny pilegrimstur neste år.

3 motorer til kystlagets motorsamling:

Vi som leker oss med motorer på Nyholmen er alltid på utkikk etter nye objekter. Da vi var innom Leka på sørtur ble vi tilbudt 3 motorer til motorsamlingen. Selvfølgelig kunne vi ikke si nei, og på hjemturen fra Trondheim var vi innom og hentet motorene som alt er kommet på plass på Nyholmen.

Turen til Gratangen avlyst på grunn av dårlig påmelding:

Den annonserte turen til Foldvikmarkedet i Gratangen 17. – 22. august er avlyst på grunn av dårlig oppslutning.

Tur til Trebåtdagan på Rognan:

Også i år tar vi sikte på tur til Trebåtdagan på Rognan som arrangeres 26. – 28. august. Tidspunkt for avgang må som alltid tilpasses Saltstraumen.  Avgang fra Bodø i løpet av torsdag 25. august, med retur fra Rognan søndag 28. august. Om du ikke har tid til å være med hele turen er det gode tog/buss forbindelser til/fra Rognan for dem som ikke kjører bil eller blir med «Faxsen»  Turen arrangeres som en kystlagstur der medlemmer av Kystlaget Salta/Forbundet KYSTEN prioriteres. Vi har fastsatt følgende priser for turen: Medlemmer: kr. 200,- pr. døgn. Ikke medlemmer: kr 400,- pr. døgn. Nødvendig mannskap betaler kun for maten. Kun frokost ombord. Fortløpende påmelding til: post@faxsen.no         

Vi regner med at det blir litt «til og fra» og det er derfor fint om du i påmeldingen opplyser når du ønsker å komme ombord og hvor lenge du blir.

Jubileumsfest for mannskapet:

Lørdag 17. september blir det jubileumsfest for gammelt og nytt mannskap på «Faxsen» Invitasjoner vil bli sendt ut i løpet av første halvdel av august.

 Nyt sommeren – så lenge den varer!

Faxsen Nytt nr. 12/2016

Faxsen_edited-2Vellykket 100 års markering under landsstevnet:

Vi i Stiftelsen Faxsen er mer enn fornøyd med markeringen av «Faxsen»s 100 års jubileum under landsstevnet.  Det hele startet med en flott tur utover til heimehavna Bliksvær på onsdag før stevnet. Her spanderte Nordlys Forsikring kake som en takk for at «Faxsen» har vært forsikret hos dem i alle de 100 år. Ingen båt har vært så lenger forsikret i Nordlys.

På kvelden onsdag var det maritimt sosialt lag på Heimbrygga. Vi i stiftelsen sto for puben og Bliksvær Vel sto for grilling av Bliksværburgere og Hvalkjøtt. En gjeng fra Bodø trekkspillklubb bidro til å sette folk i den rette stemningen ut over kvelden.

Torsdag hadde «Faxsen» æren av å lede an konvoien fra Bliksvær og inn mot landsstevnebyen. Rundt 50 båter fulgte konvoien vår da vi kom inn til Bodø. Sammen med minst like mange båter fra nord ble dette et storslått syn for den mange hundre, kanskje tusen langs kaiene og på moloen. En opplevelse og et minne for livet både for de som var ombord på båtene og folk på land. Se innseilinga her.

Fredag fikk vi gleden av å holde foredrag om «Faxsen» og hundreåringens historie. Bortimot 100 besøkende på de to gangene vi kjøret fradraget er vi fornøyd med. For den som av en eller annen grunn ikke fikk anledning til å gå på foredraget så blir det ny mulighet under Trebåtdagan i august.

Lørdag ble 100 års jubileet markert med kaffe og kake på kaia. I anledning av at båten er 100 år fremførte en trio et verk for slagverk og semidiesel. Komponist var Rolf Lennart Stensø kjent som orkestersjef i KORK. Med seg hadde han direktør for Stormen konserthus, Rolf Cato Raade og motoren ombord, en 50 hk. Wichmann fra 1939. Takk til alle tre for en spektakulær opplevelse.

Som seg hør og bør så fikk 100 åringen æren av å avslutte lørdagens defilering,

Vi i Stiftelsen Faxsen vil gjerne takke for alle rosende ord og hyggelige tilbakemeldinger vi har mottatt under veis i stevnet. Vi tar det som en honnør for det arbeidet som er gjort siden vi overtok «Faxsen» i 1997 og fram til i dag, og som en inspirasjon i det videre arbeidet med å ta vare på «Faxsen» for kommende generasjoner. Takken og de rosende ord vil vi gjerne dele med alle dere som gjennom disse årene har stått på for å ta vare på vår stolte skute.

Landsstevnet i 2017:

Neste års landsstevne skal arrangeres i Kristiansund, 20. – 23. juli. Fra neste års arrangør har vi fått klar tilbakemelding på at «Faxsen» er svært velkommen til Kristiansund. Vi har også fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer av Kystlaget Salta /Forbundet KYSTEN med ønske om at det settes opp en tur til Kristiansund. Over sommeren vil derfor styret i stiftelsen ta stilling til om vi skal starte arbeidet med en kystlagstur til Kristiansund i juli 2017.

Tur til Mosjøen i 2017:

Siden årets planlagte tur til Mosjøen ble avbrutt på grunn av motorproblemer på «Faxsen» så har vi i stiftelsen sett på muligheten for å få til turen på nytt.  Under mottoet «101 (år) er ute» vil vi legge til rette for en ny tur til Mosjøen i løpet av mai 2017.

Vel blåst Bodø og lykke til Kristiansund!

Faxsen Nytt nr. 11/2016

Faxsen_edited-2Røst-turen:

Ut fra de tilbakemeldingene vi har fått må helgas tur til Røst kunne karakteriseres som vellykket. Turen utover tok rundt 9 timer. Litt tung-sjø må en regne med når en skal krysse Vestfjorden, men bortsett fra det var været upåklagelig. På Røst brukte flere av de som var med tiden til å se seg rundt på øya. Lørdagskveldenes høydepunkt var nok konserten med Morten Abel. Turen ble også den første skikkelige testen på om Wichmann fungerte etter skifte av stempel m.m. de siste ukene.  Vi er glad over at maskinisten rapporterer om en problemfri tur både til og fra Røst.

Pilegrimsturen til Nidaros:

Det er stor interesse for å være med på pilegrimsturen med «Faxsen» fra Bodø til Nidaros i tiden 20. – 28. juli. Pr. dato er båten så godt som fullbooket, dvs. 11 pilegrimer + mannskap.  Første stopp på turen blir Gildeskål kirkested. Videre skal vi innom Meløya, Rødøya, Lurøy, Dønnes, Herøy, Alstahaug, Skålvær og Brønnøysund før kursen settes mot Rørvik. I Trøndelag skal vi innom Rørvik, Nærøy, Stokksund og Austrått før vi stevner inn mot Nidaros i god tid før Olavsvaken 28. juli.

Kystlagsturen fra Trondheim:

Det er nå klart at det blir kystlagstur fra Trondheim og hjem etter endt pilegrimstur. Avgang Trondheim 29. juli, med stipulert ankomst Bodø tirsdag 2. august kl. 16.00. Ruta for turen finner du på www.faxsen.no   Ennå ledige plasser ombord. Påmelding til post@faxsen.no

100 år markeringen til «Faxsen»:

Onsdag 13. juli mellom kl. 12.00 og kl.14.00 inviterer vi til 100 års markering på Bliksvær. Kaffe og kake så lenge kaka varer. Selve hovedmarkeringen av 100 år jubileet skjer under landsstevnet, mellom kl. 10.00 og kl. 12.30 lørdag 16. juli. En overraskelse blir det også, men den kommer vi tilbake til.

Jubileet markeres også med et foredrag med arbeidstittelen; Faxsen – mer enn et flytende kulturminne. Foredraget kjører vi 2 ganger fredag under landsstevnet.

«Faxsen» under LS 2016:

Det hele tjuvstarter onsdag 13. juli med pubkveld på Heimbrygga i Bliksvær. Torsdag leder «Faxsen» an samseilinga fra Bliksvær til landsstevnebyen. Fredag er det som nevnt foredrag om «Faxsen» og åpning av utstillingen Barn tegner «Faxsen» Vi satser på å følge kappseilasen på fredag og tar det i grunn for gitt at jubilanten blir tatt ut til defileringa lørdag. Tar med inntil 30 passasjerer. Husk jubileumsmarkeringen lørdag.

«Faxsen» trekker alltid folk og vi legger derfor til rette for at båten skal være tilgjengelig for besøkende alle dager under LS 2016, såfremt vi ikke er ute på fjorden eller i annet oppdrag.

Trebåtdagan på Rognan:

Vi har fått bekreftet at årets Trebåtdager blir 26. – 28. august. Om ikke noe ekstra skjer så satser vi på at «Faxsen» også i år skal til Rognan under Trebåtdagan. Mer info kommer etter hvert.

Velkommen ombord!

Faxsen Nytt nr. 10/2016

Faxsen_edited-2Dugnad mandag 13. juni:

Dersom været blir sånn noenlunde blir det dugnad ombord mandag 13. juni, fra kl. 18.00 og utover kvelden. Etter at «Faxsen» nå har lagt stille i over en måned må båten gjøres presentabel til 2 hektiske uker med charter. Byssa, lugaren og rommet må vaskes. Stemplet som er skifta skal på land og gangen bak maskin rengjøres og helst males. Keisingen må flekkes over og rorhusvegg styrbord side males.

Tur til Bliksvær 13. – 14. juli:

På formiddagen onsdag 13. juli går «Faxsen» til Bliksvær for å markere 100 år jubileumet med kaffe og kake på Heimbrygga. Ut over ettermiddagen regner vi med at havna i Bliksvær fylles med båter og på kvelden blir det pubkveld på brygga. Bliksvær Vel sørger for matservering. Torsdag formiddag leder «Faxsen» an samseilinga mot landsstevnebyen. Etter planen skal vi være ved kai Bodø kl. 14.00.

Har du ikke tid til å være med hele tiden så går hurtigbåten fra Bodø onsdag 13. juli kl. 16.00, ankomst Bliksvær ca. kl. 17.30. Torsdag 14. juli går hurtigbåten fra Bodø kl. 07.45, ankomst Bliksvær kl. 09.30.

Pris: kr. 150,- pr. person som overnatter ombord. «Medseilere» fra Bliksvær og inn tar vi med gratis siden det er «jubileumsturen». Fortløpende påmelding til post@faxsen.no

Kystlagstur fra Trondheim:

Vi minner nok en gang om kystlagsturen fra Trondheim etter endt pilegrimstur. Mer info om turen finner du på www.faxsen.no. Vi ber om at alle som har planer om å bli med på turen melder seg innen 15. juni til post@faxsen.no

Tur til Foldvikmarkedet i august:

Under forutsetning av at interessen er til stede setter vi opp en tur til Foldvikmarkedet i Gratangen, som arrangeres 19.- 21. august. Det er langt til Gratangen og for å få litt tid under veis har vi satt følgende foreløpige seilingsplan for turen..

Avgang fra Bodø onsdag 17. august, kl. 14.00. Stopp i Bogøy og Grovfjord før kursen settes inn mot Foldvik til åpningen av Foldvikmarkedet. Retur fra Gratangen på formiddagen søndag 21. august. Om vi går mer eller mindre sammenhengende vil vi være tilbake i Bodø innen mandag kl. 08.00.

Turen arrangeres som en kystlagstur der medlemmer av Kystlaget Salta/Forbundet KYSTEN prioriteres. Vi har fastsatt følgende priser for turen: Medlemmer: kr 350,- pr. døgn. Ikke medlemmer: kr 525,- pr. døgn. Nødvendig mannskap betaler kun for maten. Fortløpende påmelding til: post@faxsen.no

Trebåtdagan på Rognan:

Vi har fått bekreftet at årets Trebåtdager blir 26. – 28. august. Om ikke noe ekstra skjer så satser vi på at «Faxsen» også i år skal til Rognan under Trebåtdagan. Mer info kommer etter hvert.

Velkommen ombord!

Faxsen Nytt nr. 9/2016

Wichmann snart friskmeldt:

Etter et omfattende arbeid med å få skiftet stemplet var det godt igjen å høre lyden av Wichmann. Nå gjenstår litt testing og justeringer + en lang prøvetur før vi kan friskmelde Wichmann helt.

Barn tegner «Faxsen»:

20. mai gikk startskuddet for «Barn tegner Faxsen», en tegnekonkurranse for barn mellom 0 – 16 år. Oppgaven er i grunn enkel – tegn «Faxsen». Konkurransen er inndelt i 2 klasser, fra null til 13, og fra 13 til 16 år. Frist for å levere inn tegninger, er satt til 1. juli og bildene leveres hos Neeraas i Storgata 56. Viktig at å huske på at det er A3 format som gjelder. Premien er en fisketur med «Faxsen» for vinneren og 9 personer hver av dem ønsker å ta med seg.

Vi oppfordrer alle til å formidle dette til sine barn og barnebarn + andre kjente som har barn i målgruppa. En utstilling med de beste tegningene vil henge i Stormen Bibliotek under landsstevnet.

Kystlagstur fra Trondheim:

Vi minner nok en gang om kystlagsturen fra Trondheim etter endt pilegrimstur. Avgang fra Trondheim fredag 29. juli, med ankomst Bodø tirsdag 2. august. Mer info om turen finner du på www.faxsen.no.

Med bare 5 påmeldte så langt så slites vi mellom det å kjøre turen som kystlagstur eller ta strake veien hjem etter endt pilegrimstur. Vi oppfordrer derfor alle som har planer om å bli med på turen om å melde seg innen 15. juni.

Kystlagstur til Røst 24. – 26. juni:

Lundefestivalen er tydeligvis populær og vi har ikke klart å skaffe overnattingsplasser på land for dem som ikke får plass ombord på «Faxsen». Informasjon om opplegget for turen til Røst vil bli sendt de som er påmeldt i løpet av helga.

D/S «Børøysund» på sommertur:

Norsk Veteranskibsklub og D/S «Børøysund» vil i tiden 29. juni – 7. august være på sommertur langs norskekysten.. Sist «Børøysund» var nordover var i forbindelse med skipets 100-årsjubileum i 2008.

Skipet kommer til Bodø allerede onsdag 13. juli og torsdag er det åpent skip fra kl. 11.00 og utover. På kvelden har du en unik mulighet til å oppleve Bodøs skjærgård fra dekket på et over 100 år gammelt fredet kullfyrt dampskip. Fredag legger «Børøysund« ut på en heldagstur til Kjerringøy, der du kan velge om du ønske å være med hele turen eller bare en vei. Lørdag blir det muligheter for to korte turer i Bodøs skjærgård. Søndag formiddag fortsetter sommerturen videre mot Sørvågen. Du kan lese mer om hele sommerturen og hvordan du bestiller billetter til turene ut fra Bodø på www.nvsk.no

Husk aktivitetskveld ombord på «Faxsen» på mandager

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn