Kulturseilas 2014

Siste nytt om “Kulturseilasen 2014”

KanselertDet er med beklagelse vi må meddele at vi som jobber for å realisere “Kulturseilasen 2014” dessverre ser seg nødt til å avbryte videre planlegging av “Kulturseilasen 2014” gjennom Russland til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo.

Målet er fortsatt at vi skal til Oslo og Forbundet KYSTENs landsstevne i juli. Utgangspunktet for det videre arbeidet blir etter plan B, som i korte trekk går ut på en alternativ seilingsplan Bodø – Kielkanalen – Bornholm – København – Oslo – Bodø.  Endelig seilingsrute for plan B skal være klar 5. mars.

Vi har fått avslag på søknad om å seile gjennom det russiske kanalsystemet som “pleasure yacht” og må derfor søke Det Russiske Transportministeriet om seilingstillatelse. Til syvende og sist må en slik seilingstillatelse godkjennes av ytterligere 7 – 8 institusjoner og departement i Russland. Det igjen medfører at vi har en søkeprosess framfor oss for å få seilingstillatelse gjennom det russiske kanalsystemet på 60 – 90 dager – som i verste fall kan føre til avslag så seint som i mai

Vi har så langt fått avslag på våre søknader om økonomisk støtte til prosjektet. Disse to faktorene samme gjør det for usikkert å gå videre med planlegginga av “Kulturseilasen 2014”.

 Spørsmålet om vi eventuelt skal satse på å gjennomføre turen i 2015 kommer vi tilbake til etter sommeren, men vi gjennom jobbingen med “Kulturseilasen 2014” har vi knyttet mange gode kontakter og fått mange erfaringer som vil komme godt med dersom vi velger å prøve å få til turen i 2015. Som kjent skal Kystlaget Salta overta landsstevne fra Gokstad kystlag i 2015 og det vil jo være topp om “Faxsen” kan være på plass i Sandefjord uten landsstevnet der i 2015.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår beslutning. Ta kontakt

Siste nytt om «Kulturseilasen 2014»

Viser til tidligere informasjon om planene for Kulturseilasen 2014 med gamle ærverdige “Faxsen”. Totalt har nå 38 personer meldt sin interesse for å være med på seilasen og på strekningen Vardø – St. Petersburg har vi blitt nødt til å sette noen av dere på venteliste. Vi har fått på plass en russisk skipsagent fra firmaet Bellomortrans i Arkhangelsk som skal hjelpe oss med det praktiske for den del av turen som er planlagt gjennom Russisk farvann. Skipper Idar er for tiden i god dialog med vedkommende om detaljer i så måte. Vår største utfordring akkurat nå er å få bekreftelse på at vi har en rimelig sikker finansiering av turen. Vi har sendt søknader om økonomisk støtte til flere, bl.a. Nordland Fylkeskommune, Bodø, Gildeskål og Steigen kommuner. Vi har også søkt midler hos Barents sekretariatet. Vi forventer – og må ha – en avklaring på disse i løpet av februar.

For dere som har meldt interesse for å være med på stekningen Vardø – St. Petersburg vil vi komme tilbake med mer informasjon om visa m.m. så snart det er tatt en endelig beslutning om vi skal gjennomføre prosjekt “Kulturseilasen 2014” som planlagt. Det finnes i dag flere nettsteder som tilbyr “råd og vink” om visa og visumregler til Russland. Vi har en person i arbeidsgruppen som jobber spesielt med de utfordringer som måtte være forbundet med visa til Russland. Inntil videre anbefaler vi å lese mer om visa til Russland her: Visa

Arbeidsgruppen for “Kulturseilasen 2014” har pr. dato god tro på at prosjektet skal kunne realiseres som planlagt. Forutsetningen er at vi får en tilstrekkelig økonomi i prosjektet som nevnt over og at vår russiske skipsagent ikke tilbakemelder praktiske eller byråkratiske hinder som gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres. Arbeidsgruppa er enig om at “Faxsen” skal til Oslo og Forbundet KYSTENs landsstevne i tiden 17. – 20. juli. Dersom “Kulturseilasen 2014” ikke kan gjennomføres som planlagt skal vi jobbe videre med plan B med en alternativ seilingsplan Bodø – Kielkanalen – Bornholm – København – Oslo – Bodø. Et annet alternativ vil være å seile rundt i Danmark isteden for Kielkanalen. Begge disse alternativene følge “Kulturseilasen 2014”s seilingsplan fra København inn mot Oslo.

En endelig beslutning om vi skal gjennomføre prosjekt “Kulturseilasen 2014” som planlagt vil bli tatt på vårt neste møte i arbeidsgruppen 3. mars. Umiddelbart deretter vil vår beslutning selvfølgelig bli kommunisert til dere. Dersom dere har spørsmål før den tid så er det bare å ta kontakt her: Kontakt oss

Informasjon om “Kulturseilas 2014”

Kartutsnitt-tur-til-Kyststevnet-2014-i-Oslo-via-Russland-og-Karlskrona-3Vi viser til tidligere informasjon om “Kulturseilasen 2014”. Så langt har et 30-tall personer vist interesse for å være med på “Kulturseilasen 2014” med gamle ærverdige m/k “Faxsen”. Disse fordeler seg ganske jevnt på de forskjellige etappene på seilasen fra Bodø, via Russland, til Oslo Interessen for hjemturen fra Oslo er noe mindre enn forventet.

Etappene Vardø – Arkhangelsk og Arkhangelsk – St. Petersburg er nå fullbooket, men her kan dere selvfølgelig stå på venteliste. Øvrige etapper er det fortsatt plass og vi har derfor bestemt å forlenge fristen for å melde sin interesse for turen til 31.12.2013.

Vi understreker at det å melde sin interesse nå ikke er å betrakte som bindelse påmelding. Frist for bindende påmelding kommer vi tilbake til på nyåret. For å gjennomføre turen gjennom Russland er vi avhengig av å ha med både los og russisktalende personer ombord. Disse må, sammen med kjernemannskapet, ha prioritet for turen. Deretter kommer medlemmer av Kystlaget Salta og andre kystlag i Forbundet KYSTEN.

For tiden har arbeidet med å søke midler for å finansiere turen prioritet. Vi har sendt søknad om midler både til Nordland Fylkeskommune og Bodø kommune. I tillegg jobber vi med å skaffe sponsorer. Parallelt med dette jobber vi mot vår russiske skipsagent for å avklare diverse små og store praktiske spørsmål rundt turen. I tillegg jobbes det med vedlikehold om bord.

Mer informasjon om videre framdrift i arbeidet med “Kulturseilasen 2014 ” vil komme medio januar 2014.

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn