Stiftelsen Faxsen

1 5 6 7

Faxsen Nytt nr. 6/2014

Bacalaoaften på Nyholmen lørdag 13. september:
Lørdag 13. september, kl. 19.00, inviterer Stiftelsen Faxsen og motorgruppa i kystlaget mannskap og medlemmer av kystlaget Salta til spansk bacalaoaften på Rødbrygga på Nyholmen. I forkant av serveringen (som starter ca. kl. 20.00) vil det bli gitt en orientering fra Stiftelsen Faxsen om aktuelle saker som stiftelsen jobber med. Vi ønsker spesielt innspill på hvordan vi kan gjøre turen til neste års landsstevne i Sandefjord så interessant som mulig for medseilerne, gjerne med konkrete forslag til steder som vi bør besøke underveis til og fra Sandefjord.

Etter servering blir det maritimt sosialt lag utover kveld. Kaffe og kanskje et kakestykke til dessert inkludert i prisen som også denne gangen er satt til kr.100,- pr. person. Påmelding innen 10.september til post@faxsen.no

Tur til Forbundet KYSTENs landsstevne 2015:
Som kjent skal kystlaget Salta stå som arrangør av Forbundet KYSTENs landsstevne i 2016 og med det som utgangspunkt har styret i Stiftelsen Faxsen vedtatt å starte planleggingen av en tur til Forbundet KYSTENs landsstevne i Sandefjord i tiden 16. – 19. juli 2015. Turen vil bli planlagt gjennomført som en kystlagstur langs norskekysten og det ligger en betydelig utfordring i å gjøre turen interessant for medseilere og mannskap.

Et opplegg for turen vil foreligge medio november i år. Vi inviterer derfor alle til å komme med innspill på hvordan vi kan gjøre turen så interessant som mulig for medseilerne, gjerne med konkrete forslag til steder som vi bør besøke underveis til og fra Sandefjord. Innspill sendes til post@faxsen.no innen utgangen av september.

Chartersesongen 2014:
Selv om det ubønnhørlig går mot høst så har vi ennå en del forespørsler om charter med “Faxsen”. Ved utgangen av august vi gjennomført 20 charterturer, som er litt i overkant av en normal sesong. Årets sesong avsluttes ca. 10. oktober. Takk alle som har stilt opp som frivillig mannskap på turene. Uten denne dugnadsinnsatsen hadde det ikke vært mulig å drifte “Faxsen”.

Vedlikeholdet ombord:
Det aller meste av planlagte ytre vedlikehold er gjennomført i løpet av sommeren. På grunn av sandfokk fra land var det ikke mulig å få smurt dekket tidligere i sommer. Nå er dette borte og vi håper å få smurt dekket i løpet av september. I uke 38 skal Christer Valstad gjøre en del trearbeid ombord, og etter endt sesong starter vi umiddelbart opp med planlagt vintervedlikehold.

Av planlagt vintervedlikehold nevner vi generelt maskinteknisk vedlikehold, rundvask av byssa, oppussing av styrhuset og maskinistlugaren, samt diverse småreparasjoner og generelt vedlikehold ombord. Mer info om planer og framdrift kommer etter hvert.

Minner til slutt om at det er dugnad om bord hver mandag fra kl. 18.00 og utover.
Velkommen ombord!

Faxsen Nytt nr. 5/2014

Forhåndsvarsel:
Motorgruppa og Stiftelsen Faxsen er så smått begynt å tenke på ny fest på Rødbrygga for mannskap og medlemmer av kystlaget Salta. Lørdag 13. september er foreløpig dato for arrangementet. Mer informasjon kommer etter hvert.

Sommerturer:
På grunn av ferietid og problemer med å skaffe mannskap blir det dessverre ingenting av planene om et par korte turer for kystlagets medlemmer i løpet av juli. Vi fokuserer derfor på turene til Havnedagen på Nygårdsjøen første helga i august og til Trebåtdagan på Rognan nest siste helga i august.

Havnedagen på Nygårdsjøen lørdag 2. august:
Avgang fra Bodø fredag 1. august, kl. 18.00. Om været tillater det stopper vi for å fiske på turen inn mot Nygårdsjøen. I løpet av turer satser vi også på en tur til Framnes for å hente et stempel til Wichmann.

Havnedagen på Nygårdsjøen ble arrangert for første gang i fjor, med et innholdsrikt program både på sjø og land. Marked og utstillinger, veteranbiler, underholdning og dansefest. Besøk av redningshelikopter og redningsskøyte m.m. Årets program er ikke klart ennå, men ryktene sier at det blir bra også i år.

Etter en god frokost på romluka søndag formiddag setter vi kursen tilbake til Bodø. Pris for overnatting ombord settes til kr. 150, – pr. person pr. døgn for medlemmer av kystlaget/Forbundet KYSTEN. Enkel matservering som vi spleiser på og gjør opp på hjemturen. For dere som ikke har anledning til å være med hele turen minner vi om muligheten for buss til/fra Nygårdsjøen. Oppgi i tilfelle i påmeldingen når du kommer. Påmelding til Aha

Trebåtdagan på Rognan 21. – 24. ausust:
Også i år vil “Faxsen” være tilstede under Trebåtdagan på Rognan 21. – 24. august. Utfordringen ved en tur til Rognan er at avgang- og ankomsttider må tilpasses tidevannet i Saltstraumen. Foreløpig avgang fra Bodø er satt til ettermiddagen torsdag 21.august. Nærmere tidspunkt for avgang må vi komme tilbake til etter hvert. Retur fra Rognan etter endt defilering på formiddagen søndag 24. august.

Også Trebåtdagan har et innholdsrikt program både på sjø og land. Siden Rognandagan arrangeres samtidig har det de siste årene vært et yrende liv både på kaia og i “gata”. Salgsboder, utstillinger, foredrag, nordlandbåtfemmil og dans – for å nevne noe. Motorgruppa i kystlaget Salta vil også i år stille med et par – tre motorer på Rognankaia.

Pris for overnatting ombord settes til kr. 150, – pr. person pr. døgn for medlemmer av kystlaget/Forbundet KYSTEN. Enkel matservering som vi spleiser på og gjør opp på hjemturen. For dere som ikke har anledning til å være med hele turen minner vi om at det er god togforbindelse til/fra Rognan. Oppgi i tilfelle i påmeldingen når du kommer. I disse ferietider sender du påmelding til Aha

Velkommen ombord!

Faxsen Nytt nr. 4/2014

Bli med på Vestfjordseilasen:
Også i år skal “Faxsen” være følgebåt for “Hæringen” under Vestfjordseilasen. Vi går fra Bodø til Nordskot fredag 27. juni på tidlig ettermiddag slik at vi får med oss litt av stemninga og festen på Nordskot fredag kveld. Lørdag morgen skal “Faxsen” være startbåt for seilasen. Følger seilasen over Vestfjorden til Kabelvåg, hvor det bl.a. er antikvitetsauksjon, marked, konserter og dans.

Søndag morgen setter vi kursen tilbake til Bodø, hvor vi forventer å være inne ca. kl. 18.00.
Pris for hele turen, inkludert overnatting og mat, kr. 700,- pr. person for medlemmer av kystlaget/Forbundet KYSTEN. Først til mølla prinsippet – påmelding til post@faxsen.no

Sommerturer:
Siden det ikke ble noe av turen til Oslo ser vi på mulighetene til å få til et par alternative kort turer for kystlagets medlemmer i løpet av juli eller august. Styret i Stiftelsen Faxsen skal diskutere dette nærmere på sitt møte 19. juni. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter den tid.

Vi planlegger også tur for kystlagets medlemmer til Havnedagan på Nygårdsjøen første helga i august og til Trebåtdagan på Rognan nest siste helga i august. Mer info kommer etter hvert.

Mot en god chartersesong:
De 8 første charterturene er vel i havn, i tillegg til lofotturen og VM i skreifiske. Fram mot utgangen av juni har vi booket ytterligere 3 turer + 4 forespørsler om turer. Juli er som vanlig en stille måned når det gjelder charter, men dersom vi klarer å stille mannskap er det ennå plass til flere turer.

Vedlikeholdet ombord:
Uke 19 var satt av til vedlikehold av “Faxsen” ved kai Bodø. Slipsetting på Rognan i uke 22. Takket være tidvis godt oppmøte på dugnad er vi langt på vei ferdig med ytre vedlikehold. Fortsatt gjenstår imidlertid en delt “pirk” før vi er helt i mål. På grunn av charter og pinse blir neste dugnad først mandag 16. juni, fra kl. 18.00 og utover.

Velkommen ombord!

Faxsen Nytt nr. 3/2014

Siste påminning om turen til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo:
Vi viser til tidligere kunngjøring av tur med “Faxsen” til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo, se www.faxsen.no
Vi har pr. dato ledige plasser på hele turen fra Bodø, via Limfjorden og København, til Oslo. Ennå noen få plasser ledig for overnatting ved kai i Oslo under selve landsstevnet 17. – 20. juli. På heimturen har vi et par ledige plasser på strekningen Oslo (Nærsnes) – Bergen. På strekningen Bergen – Bodø er det ennå god plass for medseilere. Absolutt siste frist for påmelding for kystlagets medlemmer er satt til lørdag 10. mai. Først til mølla prinsippet gjelder fortsatt. Påmelding til turen via www.faxsen.no
Vellykket boknafiskaften og tur til Givær:
I Faxsen Nytt nr. 2/2014 inviterte vi til boknafiskaften på Rødbrygga og kystlagstur til Givær. 21 personer koste seg med boknafisk lørdagskvelden og 16 personer var med på turen til Givær søndag. Alle tilbakemeldingene går ut på at folk var fornøyd både med boknafisken og turen til Givær.
Chartersesongen i gang:
De 2 første charterturene er vel i havn, i tillegg til lofotturen og VM i skreifiske. Fram mot avgang Oslo 27. juni har vi så langt avtalt 4 turer + en del forespørsler om turer. Dersom vi klarer å stille mannskap er det ennå plass til flere turer før vi setter kursen mot sør.

Ny dato for mannskapskurset:
Det planlagte mannskapskurset 23. og 26. april måtte dessverre utsettes. Ny dato er fastsatt til onsdag 11. juni, fra kl. 1730 og utover kvelden. Hele kurset avvikles ombord på “Faxsen”. Fokus på båten, oppgaver og rutiner om bord + praktiske øvelser. (ankring, fortøyning, mann overbord m.m.). Påmelding innen 10. juni til post@faxsen.no
Slipsetting på Rognan er flyttet til 12. mai:
På grunn av mer arbeid enn forventet på en båt som alt står på slipen på Rognan er vår planlagte slipsetting av “Faxsen” forskjøvet en uke. Det betyr at “Faxsen” skal slipsettes mandag 12. mai. Forventet ferdig på slip til 17. mai. Dersom du har anledning til å bidra i forbindelse med slipsettingen gi beskjed til post@faxsen.no Så koordinerer vi transport m.m. direkte med dere som melder dere til tjeneste.

Vedlikeholdsuke ved kai Bodø:
Uke 19 har vi satt av til vedlikehold av “Faxsen” ved kai Bodø. Siden det er snakk om ytre vedlikehold er vi avhengig av godt vær. Arbeidet vil i hovedsak bestå av skraping og maling + diverse småreparasjoner. Mandag til og med torsdag fra kl. 1730 og ut over kvelden. Ta med godt humør og pågangsmot.

Velkommen om bord!

Faxsen Nytt nr. 2/2014

Vi i Stiftelsen Faxsen vil gjerne invitere dere med på våre planlagte aktiviteter fram mot avgang til Oslo, 27. juni.

Boknafisk på Nyholmen lørdag 26. april:

Lørdag 26. april, kl. 19.00, inviterer motorgruppa i kystlaget og Stiftelsen Faxsen på boknafisk med tradisjonelt tilbehør på Rødbrygga på Nyholmen. Maritimt sosialt lag utover kveld. Kaffe og kanskje et kakestykke til dessert inkludert i prisen som er satt til kr.100,- pr. person.  Påmelding innen 24. april til post@faxsen.no

Kystlagstur til Givær søndag 27. april:

Kystlaget har fått en Listermotor i gave. Motoren står i Givær og søndag 27. april inviterer vi derfor kystlagets medlemmer til å være med på tur til Givær for å hente motoren. Avgang fra byen kl.11.00. Turen utover tar ca. 2 ½ time. Muligheter for å se seg om på Givær før vi returnerer til byen ut på ettermiddagen. Fiskestopp på Hamran kan påregnes. Turen er gratis for medlemmer av kystlaget. Maks 30 personer. Påmelding til post@faxsen.no  Værforbehold!

Mannskapskurs 23. og 26. april:

Vi inviterer gammelt og nytt mannskap til mannskapskurs. Kurset er todelt. Teori, med hovedvekt på førstehjelp og rutiner ombord, avvikles onsdag 23. fra kl. 18.00 og utover kvelden. Om ikke annet blir bestemt avvikles kurset på Rødbrygga, Nyholmen. Kurset fortsetter med praksis ombord på “Faxsen” lørdag 26. april fra kl. 10.00 – 14.00. Meld din interesse til post@faxsen.no seinest 22. april.

Dugnader ombord:

På grunn av påsken blir det ikke dugnad ombord mandag 14. og 21. april. Derimot ønsker vi velkommen til dugnad tirsdag 22. april, fra kl. 18.00 og utover kvelden.

Slipsetting:

Etter planen skal “Faxsen” på slip i uke 19. Siden det er slutt i fjæra på BoMek blir årets slipsetting på Rognan. Etter planen skal vi opp tirsdag 6. mai og ut igjen seinest 13. mai. Resten av uke 20 bruker vi til vedlikehold ved kai Bodø. Mer info om opplegget i forbindelse med slipsetting og vedlikehold ved kai Bodø kommer senere.

Tur til/fra Oslo og Forbundet KYSTENs landsstevne:

Vi minner om at 27. juni setter “Faxsen” kursen mot sør, til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo. Turen sørover går via Limfjorden og København og hjemturen går bl.a. innom Risør Trebåtfestival og Sildajazzen i Haugesund. Fortsatt  ledige plasser på de fleste strekningene. Mer info om turen finner du på www.faxsen.no

Velkommen om bord!

Faxsen Nytt nr. 1/2014

Vi i Stiftelsen Faxsen vil gjerne fortelle dere litt om hva som er gjort om bord siden båten gikk i “vinterdvale” i oktober og fram til nå, samt forteller litt om planene framover våren og sommeren.

Mandag fra kl. 18.00 og utover er dugnadskveld ombord på “Faxsen”. En hard kjerne av entusiaster har i hele høst og vinter trofast møtt opp for å vedlikeholde vår stolte skute. I løpet av vinteren er rommet pusset opp. Nye madrasser er innkjøpt og nå mangler vi bare noen som kan ta på seg oppgaven å sy nye gardiner til køyene i rommet. Lugaren har også fått en ansiktsløfting og vi er i ferd med bytte sirkulasjonspumpe slik at vi får varme til radiatorene i rommet. 2 avfuktingsanlegg er montert, et i lugaren og et i maskinrommet.  Diverse oppgraderinger av det elektriske anlegget er gjort. Byssa er vasket og malt fra tak til dørk. Bysseovnen har vært på Nyholmen til service, bl.a. er ny regulator montert. Davitene er tatt til Nyholmen for vedlikehold og Arne Rødsand har tatt på seg jobben med å lage ny lugarsdør.

Dersom det blir temperatur for det så er målet å få tatt full renovering av mellomgangen bak maskin i løpet av april. Rorhuset trenger også vedlikehold, men om vi klarer å få gjort noe her vil avhenge av oppmøte på dugnadskveldene. På grunn av lofotturen vil første “ordinære” dugnadskveld bli mandag 7. april. Første chartertur ble gjennomført 1. mars og tirsdag 25. mars starter den tradisjonelle lofotturen. Ennå ledige plasser på turen, så bare ta kontakt om du har lyst til å være med. Lørdag 29. mars går vi ut med deltakere fra VM- i skreifiske i Svolvær. Mannskapskurs planlegges i løpet av våren og vi satser på slipsetting på Rognan i uke 19. Uke 19 og 20 er avsatt til ytre vedlikehold. Nærmere info om mannskapskurs, slipsetting og plan for ytre vedlikehold kommer vi tilbake til etter hvert. Så langt har vi 8 -10 forespørsler om charter, men ennå er det tidlig. Normal sesong ligger mellom 18 – 25 charterturer. Anbefal gjerne båten for venner og bekjente.  En fisketur med besøk på Bliksvær og servering av selvfanget fisk på Heimbrygga kan absolutt anbefales. 27. juni setter “Faxsen” kursen mot sør, til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo. Turen sørover via Limfjorden og København og hjemturen går bl.a. innom Risør Trebåtfestival og Sildajazzen i Haugesund. Ennå ledige plasser på de fleste strekninger.

Mer info om turen finner du her

 

Velkommen ombord!

 

«Storøy» er solgt

StorøyEtter at tidligere bruksrettighets-haverne i “Storøy” i fjor sa opp sine andeler bestemte styret i Stiftelsen Faxsen, som eier av “Storøy”, å avhende båten. Båten ble i første omgang tilbydd en del kystlag i Nordland, men ingen viste interesse. Et alternativ til salg var å skaffe 3 nye bruksrettshavere, men bare en viste sin interesse. Etter hvert meldte det seg en interessert for å kjøpe båten og aktuelle kjøper besiktiget båten i slutten av oktober. Han bekreftet sin interesse for å overta båten til en pris stiftelsen aksepterte.

Det formelle i forbindelse med salget av “Storøy” er nå ordnet. Skipsskjøte er undertegnet og båten er med det overtatt av kjøpers selskap, Skanse A/S på Nygårdsjøen. “Storøy” vil bli liggende på sin vante plass fram til våren. En epoke er dermed over og vi er glade for at “Storøy” har fått ny eier. Vi føler oss trygge på at ny eier ønsker å ta vare på båten i mange år framover.

 

Julehilsen

NordskotStiftelsen Faxsen ønsker alle venner av vår stolte skute ei riktig og jul og et godt nyttår. Takker samtidig alle som har bidratt som mannskap eller på dugnad gjennom året.

Arbeidet med vedlikeholdet om bord fortsetter mandag 6. januar 2014. Prioriterte oppgaver framover blir å få malt bakre del av rommet og pusset/oljet bordene og benkene til rommet som nå står på Nyholmen. Byssa skal også få en ansiktsløfting før båten er klar for lofottur i slutten av mars.

Velkommen til innsats i 2014.

1 5 6 7
Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn