Faxsen Nytt nr. 10/2015

Vellykket sommertur:

Etter en måned og to dager kunne «Faxsen» igjen klappe til kai i Bodø søndag 2. august. Da hadde båt og mannskap tilbakelagt rundt 1900 nautiske mil på turen til og fra Forbundet KYSTENs landsstevne i Sandefjord. Bortsett fra turene til Brest i 2000 og 2008 har båten aldri vært ute på så lang tur siden den ble overtatt av Stiftelsen Faxsen i 1997. Turen kvalifisert til Forbundet KYSTENs pris for det fartøy som hadde seilt lengst for å komme til landsstevnet.

Skipper Idar og maskinist Per-Eirik var med på hele turen. Antall medseilere varierte noe fra etappe til etappe, med full båt på strekningen Bergen – Sandefjord. Også under selve landsstevnet var det full båt ved kai i Sandefjord. Totalt 40 personer var med på en eller flere etapper av turen.

På begynnelsen av turen så det ut til at varmgang i bakre ram-lager skulle bli en utfordring, men problemet ble heldigvis løst på Sandstad (Hitra). Etter dette fungerte båt og motor aldeles utmerket. Ikke verst når det er snakk om en snart 100 år gammel båt og en vel 75 år gammel motor.

Turen fikk god oppmerksomhet i pressen langs hele kysten, med flere oppslag både i radio og lokalaviser. At mange fulgte turen viser også de mange bildene og kommentarene som ble lagt ut på ulike face book sider.

Å summere opp en slik tur er vanskelig i få ord. Det er neppe å ta for sterkt i å kalle turen for en «signingsferd» og en flott opptakt til markeringen av «Faxsen»s 100 år jubileum i 2016. Over alt ble vi godt tatt i mot og for mange av de frammøtte framkalte synet av «Faxsen» og lyden av Wichmann gode minner fra er svunnet tid.   «Nostalgifaktoren» var høy de fleste stedene vi var innom.

Vi i Stiftelsen Faxsen og medlemmene av Kystlaget Salta har et spesielt ansvar for å ta vare på det flytende kulturminnet «Faxsen» faktisk er og sørge for at folk langs kysten også for framtiden skal får oppleve Norges kanskje best bevarte veteranfiskebåt. Blir du med å tar den utfordringen?

Framover:

Vi håper å kunne sette opp en kystlagstur til Trebåtdagan på Rognan 21. – 22. august. Tidspunkt for avgang må som alltid tilpasses Saltstraumen. Mer info om turen kommer i løpet av neste uke.

Vi jobber også med en kystlagstur til Nevelsfjord/Folda første helga i september. Detaljer kommer etter hvert. Lørdag 19. september planlegges det kystlagstur med overnatting i Bliksvær.

Det ble tatt hundrevis av bilder under veis på turen til og fra Sandefjord og i løpet av høsten satser vi i stiftelsen på å invitere til «mimrestund» for medseiler og medlemmer av Kystlaget Salta for å gjenoppleve turen – denne gang i bilder.

Dugnad ombord:

Minner om at det er dugnad ombord på «Faxsen» hver mandag fra kl. 18.00 og utover kvelden. Førstkommende mandag vil hovedfokuset være ytre vask av båten etter Sandefjordturen.

Velkommen ombord!

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn