Faxsen Nytt nr. 15/2015

Gamle faxsen-liten

Minner om mimrekveld og sosialt lag på Rødbrygga:

Minner om at lørdag 7. november inviterer Stiftelsen Faxsen alle medlemmer av Kystlaget Salta/Forbundet KYSTEN til mimrekveld og maritimt sosialt lag på Rødbrygga, Nyholmen.

Vi har redigert opp en times bildekavalkade fra sommerens tur med «Faxsen» til Forbundet KYSTENs landsstevne i Sandefjord. Første «forestilling» starter kl. 18.00 og er beregnet på dem som ikke har anledning til å være med oss hele kvelden.

Kl. 20.00 inviterer vi på bacalao med tilbehør. Kaffe (og kanskje kake til dessert). Andre «forestilling» starter ca. kl. 21.00. Etter det blir det maritimt sosialt lag utover kvelden. Påmelding til bacalaoen innen onsdag 4. november til post@faxsen.no Pris pr person: kr.100,- Muligheter for å kjøpe drikke til maten.

Landsstyret i Forbundet KYSTEN avholder møte i Bodø denne helga og har takket ja til å delta på mimrekvelden.

Forslag om fredning av «Faxsen» med tilhørende brygge og utstyr:

I 2016 er som kjent «Faxsen» 100 år, og i den forbindelse har Kystlaget Salta og Stiftelsen Faxsen i fellesskap sendt brev til Riksantikvaren og anmodet om at Riksantikvaren foretar en formell fredning av fartøyet med tilhørende brygge og større utstyr / inventar etter kulturminnelovens bestemmelser.

Det er få fiskefartøyer i Norge i dag som har fiskerihistorien med seg på samme måte som «Faxsen». Da Stiftelsen Faxsen overtok båten, var denne ennå i bruk. Brygga med tilhørende utstyr står fremdeles slik den stod da, med unntak av at den er reparert og vedlikeholdt. Det betyr at båten, bruket og brygga kan utgjøre et samlet kulturminnemiljø, som gir en flott mulighet til å sette fokus på en samlet historie og et komplett kulturmiljø som en viktig del av fiskerihistorien.

Både Nordland Fylkeskommune ved Kulturminner i Nordland og Nordlandsmuseet er positive til forslaget om fredning. «Faxsen» har siden 1997 vært oppført på Riksantikvarens liste over vernede fartøyer.Vi håper og tror Riksantikvaren vil gi forslaget en positiv behandling og ser 100 års markeringen under landsstevnet i 2016 som en gylden anledning til å kunngjøre et slikt vedtak.

«Faxsen» ligger på Rognan:

Som nevnt i FaxsenNytt nr 14/2015 så befinner «Faxsen» seg på Rognan. I løpet av uka skal båten en snartur på slipp slik at vi får gjort en besiktigelse undervanns. Dette for å stå best mulig rustet for å sende en eventuell søknad om midler til Riksantikvaren innen 1. november. Så skal «Blomøy» opp for reparasjon av kjøl/stråkjøl og så blir det «Faxsen» sin tur for ordinær slipsetting og diverse vedlikehold. I tillegg skal Christer Valstad gjøre en del trearbeider ombord.

«Faxsen» vil neppe være tilbake på sin faste kaiplass i Bodø før i slutten av november.

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn