Faxsen Nytt nr. 15/2016

slidecef73983b1264a0bb7936a7255a618072Sesongslutt:

Årets sesong avsluttes med arrangementene ombord i forbindelse med Kulturnatta, fredag 14. oktober. Madrasser og diverse annet er alt tatt til Nyholmen og i løpet av uke 42 vil resten av det som skal på land for vinteren bli tatt på land. Så snart Christer Valstad har ledig kapasitet vil vi gå til Rognan for å skifte 5 – 6 kjølbolter i forskipet, noe som betyr at vi må ta opp dørken i lugaren for å komme til.

Annet vedlikehold ombord kommer vi tilbake til etter hvert.

 Vaffelvakt på Molokroken:

Vi retter en stor takk til dere som meldte dere som vaffelvakter for Stiftelsen Faxsen etter vår oppfordring i FaxsenNytt nr. 14/2016. Fortsatt er det flere søndager framover mot jul som ikke er dekket, så dersom det er noen som tar utfordringen er det bare å gi tilbakemelding til oss på post@faxsen.no  så skal vi videreformidle dette til Heidi og Marit.

Framtidens Nyholmen kystkultursenter:

Styret i Kystlaget Salta ønsker å utforme en langsiktig rammeplan for bygningene som kystlaget disponerer på Nyholmen, og som vil utgjøre ‘Nyholmen Kystkultursenter’.

Stiftelsen Faxsen disponerer i dag 3 etasjen på Lillebrygga + at tyngre motordeler som stempel, sylinder, topper, akslinger m.m. lagres delvis i 1. etasjen på Rødbrygga og delvis i første etasjen på Lillebrygga.

I vår tilbakemelding til kystlaget har vi signalisert at vi forventer at det ikke blir aktuelt at vi må flytte ut av 3. etasjen på Lillebrygga hvor vi har vårt «lager». Tyngre motordeler som stempel, sylinder, topper, akslinger m.m. kan ikke plasseres i 3. etasjen pga. tyngde (og manglende heisanordning på Lillebrygga) og må derfor plasseres på gateplan, som i dag.

Stiftelsen Faxsen har et økende behov for kontorplass og arkivplass Vi har tidligere tatt til orde for et felles kontor for kystlaget og Stiftelsen Faxsen på Nyholmen.. Når en nå skal utforme en rammeplan for Nyholmen Kystkultursenter ber vi om at et slikt forslag blir vurdert på nytt. En kan ikke forvente at en for all framtid kan være sikret kontorplass i hjem eller på arbeidsplasser hos folk som skal stå for driften av Stiftelsen Faxsen og «Faxsen». Fra vår side er også det ønskelig/behov for en låsbar bod, helst i 3 etasjen på Rødbrygga.

VM i skreifiske og litt til:

VM i seifiske 2017 går av stabelen 24. og 25. mars. Vi jobber ut fra at det skal bli tradisjonell lofottur i tilknytning til VM-et. Videre jobber vi med tur til neste års landsstevne i Kristiansund, 20.- 23. juli og vi er så smått begynt å se på muligheten for å sette opp en pilegrimstur også i 2017.

Disse, og andre aktiviteter i 2017, kommer vi tilbake til etter hvert.

Velkommen ombord!

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn