Faxsen Nytt nr. 3/2014

Siste påminning om turen til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo:
Vi viser til tidligere kunngjøring av tur med “Faxsen” til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo, se www.faxsen.no
Vi har pr. dato ledige plasser på hele turen fra Bodø, via Limfjorden og København, til Oslo. Ennå noen få plasser ledig for overnatting ved kai i Oslo under selve landsstevnet 17. – 20. juli. På heimturen har vi et par ledige plasser på strekningen Oslo (Nærsnes) – Bergen. På strekningen Bergen – Bodø er det ennå god plass for medseilere. Absolutt siste frist for påmelding for kystlagets medlemmer er satt til lørdag 10. mai. Først til mølla prinsippet gjelder fortsatt. Påmelding til turen via www.faxsen.no
Vellykket boknafiskaften og tur til Givær:
I Faxsen Nytt nr. 2/2014 inviterte vi til boknafiskaften på Rødbrygga og kystlagstur til Givær. 21 personer koste seg med boknafisk lørdagskvelden og 16 personer var med på turen til Givær søndag. Alle tilbakemeldingene går ut på at folk var fornøyd både med boknafisken og turen til Givær.
Chartersesongen i gang:
De 2 første charterturene er vel i havn, i tillegg til lofotturen og VM i skreifiske. Fram mot avgang Oslo 27. juni har vi så langt avtalt 4 turer + en del forespørsler om turer. Dersom vi klarer å stille mannskap er det ennå plass til flere turer før vi setter kursen mot sør.

Ny dato for mannskapskurset:
Det planlagte mannskapskurset 23. og 26. april måtte dessverre utsettes. Ny dato er fastsatt til onsdag 11. juni, fra kl. 1730 og utover kvelden. Hele kurset avvikles ombord på “Faxsen”. Fokus på båten, oppgaver og rutiner om bord + praktiske øvelser. (ankring, fortøyning, mann overbord m.m.). Påmelding innen 10. juni til post@faxsen.no
Slipsetting på Rognan er flyttet til 12. mai:
På grunn av mer arbeid enn forventet på en båt som alt står på slipen på Rognan er vår planlagte slipsetting av “Faxsen” forskjøvet en uke. Det betyr at “Faxsen” skal slipsettes mandag 12. mai. Forventet ferdig på slip til 17. mai. Dersom du har anledning til å bidra i forbindelse med slipsettingen gi beskjed til post@faxsen.no Så koordinerer vi transport m.m. direkte med dere som melder dere til tjeneste.

Vedlikeholdsuke ved kai Bodø:
Uke 19 har vi satt av til vedlikehold av “Faxsen” ved kai Bodø. Siden det er snakk om ytre vedlikehold er vi avhengig av godt vær. Arbeidet vil i hovedsak bestå av skraping og maling + diverse småreparasjoner. Mandag til og med torsdag fra kl. 1730 og ut over kvelden. Ta med godt humør og pågangsmot.

Velkommen om bord!

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn