Faxsen Nytt nr. 6/2014

Bacalaoaften på Nyholmen lørdag 13. september:
Lørdag 13. september, kl. 19.00, inviterer Stiftelsen Faxsen og motorgruppa i kystlaget mannskap og medlemmer av kystlaget Salta til spansk bacalaoaften på Rødbrygga på Nyholmen. I forkant av serveringen (som starter ca. kl. 20.00) vil det bli gitt en orientering fra Stiftelsen Faxsen om aktuelle saker som stiftelsen jobber med. Vi ønsker spesielt innspill på hvordan vi kan gjøre turen til neste års landsstevne i Sandefjord så interessant som mulig for medseilerne, gjerne med konkrete forslag til steder som vi bør besøke underveis til og fra Sandefjord.

Etter servering blir det maritimt sosialt lag utover kveld. Kaffe og kanskje et kakestykke til dessert inkludert i prisen som også denne gangen er satt til kr.100,- pr. person. Påmelding innen 10.september til post@faxsen.no

Tur til Forbundet KYSTENs landsstevne 2015:
Som kjent skal kystlaget Salta stå som arrangør av Forbundet KYSTENs landsstevne i 2016 og med det som utgangspunkt har styret i Stiftelsen Faxsen vedtatt å starte planleggingen av en tur til Forbundet KYSTENs landsstevne i Sandefjord i tiden 16. – 19. juli 2015. Turen vil bli planlagt gjennomført som en kystlagstur langs norskekysten og det ligger en betydelig utfordring i å gjøre turen interessant for medseilere og mannskap.

Et opplegg for turen vil foreligge medio november i år. Vi inviterer derfor alle til å komme med innspill på hvordan vi kan gjøre turen så interessant som mulig for medseilerne, gjerne med konkrete forslag til steder som vi bør besøke underveis til og fra Sandefjord. Innspill sendes til post@faxsen.no innen utgangen av september.

Chartersesongen 2014:
Selv om det ubønnhørlig går mot høst så har vi ennå en del forespørsler om charter med “Faxsen”. Ved utgangen av august vi gjennomført 20 charterturer, som er litt i overkant av en normal sesong. Årets sesong avsluttes ca. 10. oktober. Takk alle som har stilt opp som frivillig mannskap på turene. Uten denne dugnadsinnsatsen hadde det ikke vært mulig å drifte “Faxsen”.

Vedlikeholdet ombord:
Det aller meste av planlagte ytre vedlikehold er gjennomført i løpet av sommeren. På grunn av sandfokk fra land var det ikke mulig å få smurt dekket tidligere i sommer. Nå er dette borte og vi håper å få smurt dekket i løpet av september. I uke 38 skal Christer Valstad gjøre en del trearbeid ombord, og etter endt sesong starter vi umiddelbart opp med planlagt vintervedlikehold.

Av planlagt vintervedlikehold nevner vi generelt maskinteknisk vedlikehold, rundvask av byssa, oppussing av styrhuset og maskinistlugaren, samt diverse småreparasjoner og generelt vedlikehold ombord. Mer info om planer og framdrift kommer etter hvert.

Minner til slutt om at det er dugnad om bord hver mandag fra kl. 18.00 og utover.
Velkommen ombord!

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn