Faxsen Nytt nr. 8/2014

Chartersesongen 2014:
Foreløpige tall for chartersesongen 2014 viser at vi hadde 26 charterturer med godt over 400 personer med på turene. Til sammen 28 personer stilte som frivillig mannskap på disse turene og bidro således med over 550 dugnadstimer til driften av «Faxsen». Takk til alle som bidro til å gjøre chartersesongen 2014 vellykket.

Penger fra Riksantikvaren(RA):
Tidligere i år fikk Stiftelsen Faxsen avslag på søknad om midler fra RA til diverse restaurerings-prosjekter om bord på «Faxsen». I revidert statsbudsjett ble støtten til fartøyvern økt med 5 millioner. I begynnelsen av oktober kom den gledelige beskjeden fra RA om at vi likevel ble innvilget støtte på kr 99.000,- til fullføring av påbegynte restaureringsprosjekter.

Utfordringen nå ligger i at det går mot vinter, ei årstid som er lite egnet til å drive utvendig vedlikehold på en trebåt dersom en ikke står i hall eller lignende. Stiftelsen vil derfor søke RA om å få overført disse midlene til neste år.

Møte mellom kystlaget og stiftelsen:
I henhold til tidligere inngått driftsavtale mellom kystlaget Salta og Stiftelsen Faxsen skal det avvikles 2 formelle samarbeidsmøter mellom partene årlig. Av forskjellige årsaker har dette ikke blitt gjennomført de siste årene og siste møte mellom partene var høsten 2007.

Møtet i slutten av oktober konkluderte bl.a. med at begge parter har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom kystlaget og stiftelsen. Det var også enighet om å jobbe sammen i en prosess for fredning av Heimbrygga til Faxsen i Bliksvær. Nytt møte før sesongstart 2015.

Tur til Forbundet KYSTENs landsstevne 2015:
Som kjent skal kystlaget Salta stå som arrangør av Forbundet KYSTENs landsstevne i 2016 og med det som utgangspunkt har styret i Stiftelsen Faxsen vedtatt å starte planleggingen av en tur til Forbundet KYSTENs landsstevne i Sandefjord i tiden 16. – 19. juli 2015.

Et forslag til seilingsplan for turen til/fra Sandefjord vil bli presentert på medlemsmøtet i kystlaget tirsdag 11. november og vi oppfordrer derfor alle til å komme på medlemsmøtet på Radisson Blue denne kvelden. Møtestart kl. 19.00.

Vedlikeholdet ombord:
Det som skal på land er tatt på land og båten er klargjort for vinteren. Vi er så smått kommet i gang med vintervedlikeholdet ombord. Davitene og sildeluka er sendt til overflatebehandling og vi er så gang med oppussingen av broen.

Mandag er aktivtetskvelden om bord på «Faxsen». Vi treffes ved 18-tiden og holder på så lenge vi orker. Tid til kaffe og en prat blir det også.

Velkommen ombord!

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn