Informasjon om “Kulturseilas 2014”

Kartutsnitt-tur-til-Kyststevnet-2014-i-Oslo-via-Russland-og-Karlskrona-3Vi viser til tidligere informasjon om “Kulturseilasen 2014”. Så langt har et 30-tall personer vist interesse for å være med på “Kulturseilasen 2014” med gamle ærverdige m/k “Faxsen”. Disse fordeler seg ganske jevnt på de forskjellige etappene på seilasen fra Bodø, via Russland, til Oslo Interessen for hjemturen fra Oslo er noe mindre enn forventet.

Etappene Vardø – Arkhangelsk og Arkhangelsk – St. Petersburg er nå fullbooket, men her kan dere selvfølgelig stå på venteliste. Øvrige etapper er det fortsatt plass og vi har derfor bestemt å forlenge fristen for å melde sin interesse for turen til 31.12.2013.

Vi understreker at det å melde sin interesse nå ikke er å betrakte som bindelse påmelding. Frist for bindende påmelding kommer vi tilbake til på nyåret. For å gjennomføre turen gjennom Russland er vi avhengig av å ha med både los og russisktalende personer ombord. Disse må, sammen med kjernemannskapet, ha prioritet for turen. Deretter kommer medlemmer av Kystlaget Salta og andre kystlag i Forbundet KYSTEN.

For tiden har arbeidet med å søke midler for å finansiere turen prioritet. Vi har sendt søknad om midler både til Nordland Fylkeskommune og Bodø kommune. I tillegg jobber vi med å skaffe sponsorer. Parallelt med dette jobber vi mot vår russiske skipsagent for å avklare diverse små og store praktiske spørsmål rundt turen. I tillegg jobbes det med vedlikehold om bord.

Mer informasjon om videre framdrift i arbeidet med “Kulturseilasen 2014 ” vil komme medio januar 2014.

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn