Siste nytt om «Kulturseilasen 2014»

Viser til tidligere informasjon om planene for Kulturseilasen 2014 med gamle ærverdige “Faxsen”. Totalt har nå 38 personer meldt sin interesse for å være med på seilasen og på strekningen Vardø – St. Petersburg har vi blitt nødt til å sette noen av dere på venteliste. Vi har fått på plass en russisk skipsagent fra firmaet Bellomortrans i Arkhangelsk som skal hjelpe oss med det praktiske for den del av turen som er planlagt gjennom Russisk farvann. Skipper Idar er for tiden i god dialog med vedkommende om detaljer i så måte. Vår største utfordring akkurat nå er å få bekreftelse på at vi har en rimelig sikker finansiering av turen. Vi har sendt søknader om økonomisk støtte til flere, bl.a. Nordland Fylkeskommune, Bodø, Gildeskål og Steigen kommuner. Vi har også søkt midler hos Barents sekretariatet. Vi forventer – og må ha – en avklaring på disse i løpet av februar.

For dere som har meldt interesse for å være med på stekningen Vardø – St. Petersburg vil vi komme tilbake med mer informasjon om visa m.m. så snart det er tatt en endelig beslutning om vi skal gjennomføre prosjekt “Kulturseilasen 2014” som planlagt. Det finnes i dag flere nettsteder som tilbyr “råd og vink” om visa og visumregler til Russland. Vi har en person i arbeidsgruppen som jobber spesielt med de utfordringer som måtte være forbundet med visa til Russland. Inntil videre anbefaler vi å lese mer om visa til Russland her: Visa

Arbeidsgruppen for “Kulturseilasen 2014” har pr. dato god tro på at prosjektet skal kunne realiseres som planlagt. Forutsetningen er at vi får en tilstrekkelig økonomi i prosjektet som nevnt over og at vår russiske skipsagent ikke tilbakemelder praktiske eller byråkratiske hinder som gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres. Arbeidsgruppa er enig om at “Faxsen” skal til Oslo og Forbundet KYSTENs landsstevne i tiden 17. – 20. juli. Dersom “Kulturseilasen 2014” ikke kan gjennomføres som planlagt skal vi jobbe videre med plan B med en alternativ seilingsplan Bodø – Kielkanalen – Bornholm – København – Oslo – Bodø. Et annet alternativ vil være å seile rundt i Danmark isteden for Kielkanalen. Begge disse alternativene følge “Kulturseilasen 2014”s seilingsplan fra København inn mot Oslo.

En endelig beslutning om vi skal gjennomføre prosjekt “Kulturseilasen 2014” som planlagt vil bli tatt på vårt neste møte i arbeidsgruppen 3. mars. Umiddelbart deretter vil vår beslutning selvfølgelig bli kommunisert til dere. Dersom dere har spørsmål før den tid så er det bare å ta kontakt her: Kontakt oss

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn