Stiftelsen Faxsen

Stiftelsen Faxsen er en ideell stiftelse stiftet av Bodø kommune og kystlaget Salta. Stiftet 21. april 1997.
Stiftelsens adresse er:
Vebjørn Tandbergs vei 8, H0501, 8076 Bodø
Org. nr. 978 638 740Stiftelsens formål er å bevare og forestå drift av eiendeler tilhørende stiftelsen Faxsen.
Kultur og kunnskapsformidling om bruk av eldre fartøy og kystmiljø er et overordnet mål for stiftelsen. Bevaring skal skje i samsvar med vernefaglige prinsipper. Eventuelle tilpasninger for inntektsgivende drift skal kun utføres dersom det kan skje i samsvar med overnnevnte mål.
Stiftelsen ledes av et styre som utpekes av Bodø kommune og kystlaget Salta. I Henhold til «Lov om Stiftelse» består styret av tre medlemmer med personlige varamedlemmer som velges for fire år av gangen.

Styremedlemmer

Leder: Arne Harry Andreassen
Varamedlem: Arne Erland Neeraas
Sekretær: Greta Johansen Varamedlem: Knut Kaspersen
Styremedlem: Alester Hansen Varamedlem:  Åge Larsen

 

Hurtiglinker

   


 Flere linker 

Mannskap:

Her er linken til våre interne booking og mannskapsider:

 Logg inn